uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด = Human response tostress
   พจนา ปิยะปกรณ์ชัย / 2552
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY160
พ172ก 2552 
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยห..
   พจนา ปิยะปกรณ์ชัย / 2553
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจและเครื่องช่0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
WY163
พ172ก 2553 
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยห..
   พจนา ปิยะปกรณ์ชัย / 2554
   ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY163
พ172ก 2554 
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยห..
   พจนา ปิยะปกรณ์ชัย / 2548
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
    / 2551
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY152
ค127ก 2551 ล.2 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
    / 2557
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2 (10042438).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 10 พร้อมให้บริการ และ 10 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY152
ค127ก 2557 
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ..
   พจนา ปิยะปกรณ์ชัย / 2550
   งานวิจัย ที่ ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ตับอ่อนอักเสบ : ปัญหาการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร การให้การพย..
   พจนา ปิยะปกรณ์ชัย / 2553
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY156.5
พ172ต 2553 
เปรียบเทียบความสามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการ
   พจนา ปิยะปกรณ์ชัย / 2535
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM