uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การทดสอบทางจิตวิทยา
ผลการค้นหา เลขเรียก
Development and Psychometric Testing of the Cambodian Nursin..
   Virya Koy / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ประมวลความรู้ทางจิตวิทยาคลินิก = Clinical psychology synopsis
   กนกรัตน์ สุขะตุงคะ / 2556
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext ประมวลความรู้ทางจิตวิทยาคลินิก(10040644).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WM105
ก125ป 2556 
การตรวจสภาพจิตและการแปลความหมาย = Mental stateexamination an..
    / 2552
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    มี 20 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 21 ไอเทม)
WM141
ก452 2552 
คู่มือการวัดทางจิตวิทยา
   สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ / 2545
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
 
คู่มือการวัดทางจิตวิทยา = Manual of psychological testing
   สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ / 2556
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext คู่มือการวัดทางจิตวิทยา(10040677).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F176
ส763ค 2556 
คู่มือการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver II (ฉบับภา..
    / 2542
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WS103
ค695 2542 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM