uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 180 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต: แนวการปฏิบัติตามพยาธิ
   อำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์ / 2541
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
 
การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะเครียด
   เชาวนีย์ ล่องชูผล / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด
   นริสา วงศ์พนารักษ์ / 2561
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด (10048524).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY160
น256ก 2561 
การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Nursing care for persons with..
   ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ / 2560
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท (10047593).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 22 พร้อมให้บริการ และ 8 ไอเทมถูกยืม (มี 30 ไอเทม)
WY160
ภ376ก 2560 
การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช   มี review
   นิตยา ตากวิริยะนันท์ / 2562
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช (10049990).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 19 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY160
น577ก 2562 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท: บทบาทและกระบวนการ   มี review
   ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ / 2562
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท บทบาทและกระบวนการ (10049901).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 18 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY160
ก492 2562 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท: บทบาทและกระบวนการ
   ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ / 2563
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY160
ก492 2563 
การพยาบาลภาวะจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์
   ทรงพร จันทรพัฒน์ / 2543
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1
   วาทินี สุขมาก / 2556
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การพยาบาลจิตและจิตสังคม0001.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 18 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY160
ว464ก 2556 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
    / 2547
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2549
   ตำราทางการพยาบาล ที่ ชั้นวารสาร(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์),ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย / 2545
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [15]   [แสดง 12/180 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM