uMedia3 : Media Management powered by uLibM

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 180 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง จิตเวชศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมสื่อการสอนเสมือนจริงโดยใช้สมา..
   สายสมร เฉลยกิตติ / 2563
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาจิตสำนึกในการจัดการความเสี่ยงของพยาบาลจิตเวช สถาบันจ..
   ชลพร กองคำ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การวินิจฉัยแยกโรคทางจิตเวช the ICD-10 = Classification ofmen..
    / 2537
   หนังสือทั่วไป,ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WM141
ก514 2537 
การศึกษาปัจจัยเสี่ยงในช่วง 6 เดือนก่อนการพยายามฆ่าตัวตายในผ..
   สุปริญา สารีบุตร / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่มีปัญ..
   อนงค์ลักษณ์ วงศ์ตรี / 2562
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางจิต (10049628).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY160
อ161ก 2562 
การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัด = Relationship ..
   สุรัมภา ยอดมณี / 2556
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัด (10038771).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198:80/ULIB//_..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WY160
ส857ก 2556 
การสัมภาษณ์เพื่อการช่วยเหลือทางการพยาบาล
   กฤตยา แสวงเจริญ / 2539
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
 
การสัมภาษณ์และการตรวจทางจิตเวช
   มาโนช หล่อตระกูล / 2538
   ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
 
การสื่อสารเพื่อการบำบัด
   ลัดดา แสนสีหา / 2542
   หนังสือเก่า ที่ ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด
   วาทินี สุขมาก / 2557
   หนังสือสำรอง,ตำราทางการพยาบาล ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

   Fulltext การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด (10038706).pdf (สารบัญหนังสือ) [http://61.19.69.198/ULIB//_ful..]
    มี 19 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY160
ว464ก 2557 
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-7 = Menta..
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์),ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-10 = Menta..
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]   [แสดง 12/180 รายการ]


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM