ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 12 เมษายน 2564  วันสงกรานต์
2 11 เมษายน 2564  วันสงกรานต์
3 26 กุมภาพันธ์ 2564  วันมาฆบูชา
4 12 กุมภาพันธ์ 2564  วันตรุษจีน
5 3 มกราคม 2564  หยุดชดเชยวันปีใหม่
6 2 มกราคม 2564  
7 13 ธันวาคม 2563  วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
8 11 ธันวาคม 2563  วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
9 20 พฤศจิกายน 2563  วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
10 19 พฤศจิกายน 2563  วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
11 6 กรกฎาคม 2563  วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
12 6 พฤษภาคม 2563  วันวิสาขบูชา
13 4 พฤษภาคม 2563  วันฉัตรมงคล
14 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
15 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
16 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อ
17 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
18 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
19 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
20 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
21 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่่งชาติ
22 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
23 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา
24 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
25 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
26 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
27 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
28 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
29 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. ULIBM