ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 3 มกราคม 2564  หยุดชดเชยวันปีใหม่
2 2 มกราคม 2564  
3 13 ธันวาคม 2563  วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
4 11 ธันวาคม 2563  วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
5 20 พฤศจิกายน 2563  วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
6 19 พฤศจิกายน 2563  วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
7 6 กรกฎาคม 2563  วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
8 6 พฤษภาคม 2563  วันวิสาขบูชา
9 4 พฤษภาคม 2563  วันฉัตรมงคล
10 10 กุมภาพันธ์ 2563  หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
11 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
12 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
13 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อ
14 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
15 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
16 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
17 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
18 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
19 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา
20 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
21 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
22 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
23 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
24 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
25 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM