เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 ธันวาคม 2562  
2 29 กรกฎาคม 2562  วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
3 28 กรกฎาคม 2562  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
4 21 กรกฎาคม 2562  ปิดภาคการศึกษา
5 17 กรกฎาคม 2562  วันเข้าพรรษา
6 16 กรกฎาคม 2562  วันอาสาฬหบูชา
7 14 กรกฎาคม 2562  ปิดภาคการศึกษา
8 20 พฤษภาคม 2562  วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
9 9 พฤษภาคม 2562  วันพืชมงคล
10 6 พฤษภาคม 2562  วันหยุดราชการ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
11 5 พฤษภาคม 2562  วันฉัตรมงคล
12 29 เมษายน 2562  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์กร
13 28 เมษายน 2562  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์กร
14 26 เมษายน 2562  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์กร
15 16 เมษายน 2562  
16 15 เมษายน 2562  
17 14 เมษายน 2562  
18 12 เมษายน 2562  วันสงกรานต์
19 12 เมษายน 2562  
20 8 เมษายน 2562  หยุดชดเชยวันจักรี
21 19 กุมภาพันธ์ 2562  วันมาฆบูชา
22 18 กุมภาพันธ์ 2562  ศึกษาดูงานวพบ.สระบุรี
23 17 กุมภาพันธ์ 2562  ศึกษาดูงานวพบ.สระบุรี
24 6 มกราคม 2562  เนื่องในกิจกรรมรับนักศึกษาระบบคัดตรงจากพื้นที่
25 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
26 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
27 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อ
28 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
29 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
30 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
31 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
32 16 เมษายน ของทุกปี  ปิดทำการช่วงวันสงกรานต์
33 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
34 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
35 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM