เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 ธันวาคม 2562  
2 6 มกราคม 2562  เนื่องในกิจกรรมรับนักศึกษาระบบคัดตรงจากพื้นที่
3 30 ธันวาคม 2561  
4 15 ตุลาคม 2561  วันหยุดชดเชย
5 13 สิงหาคม 2561  หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
6 29 พฤษภาคม 2561  วันวิสาขบูชา
7 14 พฤษภาคม 2561  วันพืชมงคล
8 12 เมษายน 2561  วันสงกรานต์
9 1 มีนาคม 2561  วันมาฆบูชา
10 18 กันยายน 2560  เข้าร่วมโครงการวิทยาลัย
11 14 สิงหาคม 2560  วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
12 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
13 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
14 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อ
15 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
16 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
17 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
18 23 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเข้าพรรษา
19 17 เมษายน ของทุกปี  ปิดทำการช่วงวันสงกรานต์
20 16 เมษายน ของทุกปี  ปิดทำการช่วงวันสงกรานต์
21 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
22 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
23 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
24 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
25 2 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
26 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. ULIBM