เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 ธันวาคม 2562  
2 29 เมษายน 2562  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์กร
3 26 เมษายน 2562  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์กร
4 12 เมษายน 2562  วันสงกรานต์
5 8 เมษายน 2562  หยุดชดเชยวันจักรี
6 19 กุมภาพันธ์ 2562  วันมาฆบูชา
7 18 กุมภาพันธ์ 2562  ศึกษาดูงานวพบ.สระบุรี
8 17 กุมภาพันธ์ 2562  ศึกษาดูงานวพบ.สระบุรี
9 6 มกราคม 2562  เนื่องในกิจกรรมรับนักศึกษาระบบคัดตรงจากพื้นที่
10 14 พฤษภาคม 2561  วันพืชมงคล
11 12 เมษายน 2561  วันสงกรานต์
12 18 กันยายน 2560  เข้าร่วมโครงการวิทยาลัย
13 14 สิงหาคม 2560  วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
14 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
15 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
16 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อ
17 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
18 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
19 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
20 23 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเข้าพรรษา
21 16 เมษายน ของทุกปี  ปิดทำการช่วงวันสงกรานต์
22 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
23 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
24 2 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
25 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM