ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 7 ธันวาคม 2563  วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9
2 6 กรกฎาคม 2563  วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
3 6 พฤษภาคม 2563  วันวิสาขบูชา
4 4 พฤษภาคม 2563  วันฉัตรมงคล
5 10 กุมภาพันธ์ 2563  หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
6 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
7 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
8 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อ
9 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
10 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
11 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
13 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา
15 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
16 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
17 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
18 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
19 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
20 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM