ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ชื่อเรื่อง 
ตำราจิตเวชศาสตร์ : สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / บรรณาธิการ, เกษม ตันติผลาชีวะ
 ISBN  974-890-957-3
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536
 เลขเรียก NLM  WM100 ส293ต 2536
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  585 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  Contents: ประวัติจิตเวชศาสาตร์สากล - - การจำแนกโรคทางจิตเวช - - อาการของโรคทางจิตเวช - - การตรวจวินิจฉัยทางจิตเวช - - การทดสอบทางจิตวิทยา - - การพัฒนาบุคลิกภาพ - - ชีวจิตเวชศาสตร์ - - ปัจจัยด้านระบาดวิทยาต่อการเกิดโรคทางจิตเวช - - ปัจจัยด้านชีววิทยาต่อการเกิดโรคทางจิตเวช - - ปัจจัยด้าน Psychodynamic ต่อการเกิดโรคทางจิตเวช - - ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมต่อการเกิดโรคทางจิตเวช - - โรคทางจิตเวชที่เกิดจากพยาธิสภาพทางกาย - - โรคจิตเภท - - โรคอารมณ์แปรปรวน - - Schizoaffective disorders - - โรคจิตกุล่มหลงผิด - - โรคจิตชนิดอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพทางกาย - - โรคกลัว - - Panic disorder - - Generalized anxiety disorder - - โรคย้ำคิดย้ำทำ - - ความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย - - ภาวะการปรับตัวผิดปกติ - - Dissociative disorders - - Somatoform disorders - - บุคลิกภาพผิดปกติ
 หัวเรื่อง  จิตเวชศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม  เกษม ตันติผลาชีวะ, บรรณาธิการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. ภาพพลิก
ภาพพลิก
WM100 ส293ต 2536 ฉ.1 
  Barcode: B0005509
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
2. หนังสือเก่า
หนังสือเก่า
WM100 ส293ต 2536 ฉ.2 
  Barcode: B0005559
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
3. หนังสือเก่า
หนังสือเก่า
WM100 ส293ต 2536 ฉ.3 
  Barcode: 10014822
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
   [แสดง 3/3 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [จิตเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ตำราจิตเวชศาสตร์..
Bib 12334086295

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM