ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
แม่และเด็ก
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์หนึ่งเจ็ด, 2521-
 เลขเรียก  SERIALS
 Frequency  รายสองเดือน
 ISSN  0125-6963
 ห้องสมุดมี  ULIB ปีที่ 34 ฉบับที่ 467 ม.ค.54 ;ปีที่ 34 ฉบับที่ 466 ธ.ค.53 ;ฉ.2 ปีที่ 34 ฉ.465 พฤศจิกายน 2553 ;ปีที่ 33 ฉบับที่ 457 มี.ค. 53 ;ปีที่ 33 ฉบัที่ 460 มิ.ย.53 ;ปีที่ 33 ฉบับที่ 461 ก.ค.53 ;ปีที่ 33 ฉบับที่ 459 พ.ค.53 ;ปีที่ 33 ฉบับที่ 458 เม.ย.53 ;ปีที่ 33 ฉบับที่ 462 ส.ค.53 ;ปีที่ 33 ฉบับที่ 463 ก.ย.53 ;ปีที่ 34 ฉ.464 (ต.ค.53) ;ปีที่ 33 ฉบับที่ 456 ก.พ.53 ;ปีที่ 33 ฉบับที่ 455 ม.ค.53 ;ปีที่ 32 ฉบับที่ 443 ม.ค.52 ;ปีที่ 32 ฉบับที่ 444 ก.พ.52 ;ปีที่ 32 ฉบับที่ 445 มี.ค.52 ;ปีที่ 32 ฉบับที่ 446 เม.ย.52 ;ปีที่ 32 ฉบับที่ 447 พ.ค. 52 ;ปีที่ 32 ฉบับที่ 448 มิ.ย. 52 ;ปีที่ 32 ฉบับที่ 449 ก.ค.52 ;ปีที่ 32 ฉบับที่ 450 ส.ค.52 ;ปีที่ 32 ฉบับที่ 451 ก.ย.52 ;ปีที่ 32 ฉบับที่ 452 ต.ค.52 ;ปีที่ 32 ฉบับที่ 453 พ.ย.52 ;ปีที่ 33 ฉบับที่ 454 ธ.ค.52 ;ป.34 ฉ.468 (ก.พ.54) ;ฉ.1 ปีที่ 41 ฉบับที่ 540 (ก.พ.-มี.ค.61) ;ปีที่ 34 ฉ.465 พฤศจิกายน 2553 ;ปีที่ 34 ฉ.469 มีนาคม 2554 ;ฉ.2 ปีที่ 34 ฉ.469 (มี.ค.54) ;ฉ.2 ปีที่ 34 ฉ.464 (ต.ค.53) ;ปีที่ 34 ฉบับที่ 470 (เม.ย.54) ;ปีที่ 34 ฉบับที่ 471 (พ.ค.54) ;ปีที่ 34 ฉบับที่ 472 (มิ.ย.54) ;ปีที่ 34 ฉบับที่ 473 (ก.ค.54) ;ปีที่ 34 ฉบับที่ 474 (ส.ค.54) ;ปีที่ 34 ฉบับที่ 475 (ก.ย. 54) ;ปีที่ 35 ฉบับที่ 476 (ต.ค.54) ;ปีที่ 35 ฉบับที่ 477 (พ.ย.54) ;ปีที่ 35 ฉบับที่ 478 (ธ.ค.54) ;ปีที่ 35 ฉบับที่ 479 ( ม.ค.55) ;ปีที่ 35 ฉบับที่ 480 ( ก.พ. 55) ;ปีที่ 35 ฉบับที่ 481 ( มี.ค.55) ;ปีที่ 35 ฉบับที่ 482 (เม.ย.55) ;ปีที่ 35 ฉบับที่ 483 ( พ.ค.55 ) ;ปีที่ 35 ฉบับที่ 484 (มิ.ย. 55) ;ปีที่ 35 ฉบับที่ 485 (ก.ค.55) ;ปีที่ 35 ฉบับที่ 486 (ส.ค. 55) ;ปีที่ 36 ฉบับที่ 488 (ต.ค.55) ;ปีที่ 36 ฉบับที่ 489 (พ.ย. 55) ;ปีที่36 ฉบับที่490 (ธ.ค.55) ;ปีที่ 36 ฉบับที่ 491 (ม.ค.56) ;ปีที่ 36 ฉบับที่ 492 ( กุ.พ. 56) ;ปีที่ 36 ฉบับที่ 493 (มี.ค.56) ;ปีที่ 36 ฉบับที่ 494 (เม.ย.56) ;ปีที่ 36 ฉบับที่ 495 (พ.ค. 2556) ;ปีที่ 36 ฉบับ 496 (มิ.ย.56) ;ปีที่36 ฉบับที่497 ( ก.ค. 56) ;ปีที่ 36 ฉบับที่ 498 (ส.ค. 2556) ;ปีที่36 ฉบับที่499 (ก.ย. 56) ;ปีที่ 37 ฉบับที่ 500 (ต.ค.56) ;ปีที่ 37 ฉบับที่ 501 (พ.ย. 56) ;ปีที่37 ฉบับที่502 (ธ.ค.56) ;ปีที่ 37 ฉบับที่ 503 (ม.ค 57) ;ปีที่ 37 ฉบับที่ 504 (ก.พ. 57) ;ปีที่37 ฉบับที่505 ( มี.ค.57) ;ปีที่37 ฉบับที่506 (เม.ย. 57) ;ปีที่37 ฉบับที่507 (พ.ค.57) ;ปีที่37 ฉบับที่508 (มิ.ย.57) ;ปีที่45 ฉบับที่27 (7 ก.ค.57) ;ปีที่37 ฉบับที่ 510 (ส.ค.57) ;ปีที่ 37 ฉบับที่ 511 (ก.ย.57) ;ปีที่38 ฉบับที่512 (ต.ค.57) ;ปีที่38 ฉบับที่513 (พ.ย.57) ;ปีที่ 38 ฉบับที่ 514 (ธ.ค. 57) ;ปีที่38 ฉบับที่515 ( ม.ค. 58 ) ;ปีที่38 ฉบับที่516 (ก.พ. 58) ;ปีที่ 38 ฉบับที่ 517 (มี.ค.58) ;ปีที่ 38 ฉบับที่ 518 (เม.ย.58) ;ปีที่ 38 ฉบับที่ 519 (พ.ค. 58) ;c.1 ปีที่38 ฉบับที่520 ( มิ.ย. 58) ;ปีที่ 38 ฉบับที่ 521 (ก.ค. 58) ;ฉ.1 ปีที่38 ฉบับที่522 (ส.ค. 58) ;ฉ.1 ปีที่ 38 ฉบับที่ 523 (ก.ย. 58) ;ฉ.1 ปีที่ 39 ฉบับที่ 524 (ต.ค. 58) ;ฉ.1 ปีที่ 39 ฉบับที่ 525 (พ.ย. 58) ;ปีที่ 39 ฉบับที่ 526 (ธ.ค.58) ;ฉ.1 ปีที่39 ฉบับที่527 ( ม.ค. 59) ;ฉ.1 ปีที่ 39 ฉบับที่ 528 (ก.พ. 59) ;ฉ.1 ปีที่39 ฉบับที่ 529 (เม.ย.-พ.ค.59) ;ฉ.1 ปีที่39 ฉบับที่530 (มิ.ย.-ก.ค.59) ;ฉ.1 ปีที่40 ฉบับที่532 (ต.ค.-พ.ย.59) ;ฉ.1 ปีที่ 40 ฉบับที่ 534 (ก.พ.-มี.ค.60) ;ฉ.1 ปีที่40 ฉบับที่535 (เม.ย.-พ.ค.60) ;ฉ.1 ปีที่40 ฉบับที่536 (มิ.ย.-ก.ค.60) ;ฉ.1 ปีที่ 40 ฉบับที่ 537 (ส.ค.-ก.ย.60) ;ฉ.1 ปีที่41 ฉบับที่538 (ต.ค.-พ.ย.60) ;ฉ.1 ปีที่41 ฉบับที่539 (ธ.ค.60- ม.ค.61) ;ฉ.1 ปีที่ 41 ฉบับที่ 541 (เม.ย.-พ.ค. 2561) ;ฉ.1 ปีที่42 ฉบับที่542 (มิ.ย.-ก.ค.61) ;ฉ.1 ปีที่ 42 ฉบับที่ 543 (ส.ค.-ก.ย. 61)
 หัวเรื่อง  เด็ก--การดูแล
 หัวเรื่อง  มารดาและเด็ก--วารสาร
 หัวเรื่อง  สุขภาพ--วารสาร
 หัวเรื่อง  อนามัย--วารสาร
 เชื่อมโยง*  แม่และเด็ก ป.34 ฉ 472 มิ.ย.54.pdf (สารบัญวารสาร)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ดูแบบ: กล่อง รายการ
ARRIVED
items = 101
ปีที่ 34 ฉบับที่ 467 ม.ค.54 (2554-1-0)
สถานที่: ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ >ชั้นวารสาร
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง [แม่และเด็ก]

    หัวเรื่อง [เด็ก การดูแล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: แม่และเด็ก
Bib 13399108063

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM