ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล = Trends & issue ofnursing profession / วิจิตรา กุสุมภ์ และคณะ ; [บรรณาธิการ: วิจิตรา กุสุมภ์]
 ISBN  978-974-74-2338-9
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2553
 เลขเรียก NLM  WY16 ป268 2553
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  363 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  Contents: บทนำวิชาชีพการพยาบาล - - วิวัฒนาการของการพยาบาลในอดีต-ปัจจุบัน - - สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกับการพยาบาล และบุคคลระดับโลก - - องค์กรวิชาชีพการพยาบาล - - เอกสิทธิ์วิชาชีพการพยาบาล - - ปัจจัยด้านการศึกษาและเทคโนโลยีที่มีผลต่อวิชาชีพการพยาบาล - - แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) - - การศึกษาในวิชาชีพการพยาบาลและการวิจัย - - สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ - - วิกฤตการขาดแคลนพยาบาล - - ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพพยาบาล - - ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อวิชาชีพการพยาบาล - - ปัจจัยด้านการเมือง การปกครองที่มีผลต่อวิชาชีพการพยาบาล - - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพยาบาล - - การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม - - การเสริมสร้างพลังอำนาจในวิชาชีพการพยาบาล - - วิชาชีพการพยาบาลกับการประกันคุณภาพ
 หัวเรื่อง  พยาบาล
 หัวเรื่อง  การพยาบาล
 หัวเรื่อง  บริการการพยาบาล
 หัวเรื่อง  จรรยาบรรณพยาบาล
 ผู้แต่งร่วม  วิจิตรา กุสุมภ์, บรรณาธิการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY16 ป268 2553 ฉ.1 
  Barcode: 031961
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY16 ป268 2553 ฉ.2 
  Barcode: 031962
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY16 ป268 2553 ฉ.3 
  Barcode: 031963
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY16 ป268 2553 ฉ.4 
  Barcode: 031964
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY16 ป268 2553 ฉ.5 
  Barcode: 031965
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY16 ป268 2553 ฉ.6 
  Barcode: 031966
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY16 ป268 2553 ฉ.7 
  Barcode: 031967
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY16 ป268 2553 ฉ.8 
  Barcode: 031968
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY16 ป268 2553 ฉ.9 
  Barcode: 031969
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY16 ป268 2553 ฉ.10 
  Barcode: 031970
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY16 ป268 2553 ฉ.11 
  Barcode: 032369
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WY16 ป268 2553 ฉ.12 
  Barcode: 032370
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี
บนชั้น
  1 2 [2]   [แสดง 12/15 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [พยาบาล]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [บริการการพยาบาล]
    หัวเรื่อง [จรรยาบรรณพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ประเด็นและแนวโน้..
Bib 13399108763

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM