ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  บุษบา กุณรินทร์
 ชื่อเรื่อง 
โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย
 ชื่อวารสาร  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 24, ฉบับพิเศษ 2 (ต.ค.-ธ.ค. 2553) 93-106
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A Study of using family psychoeducation program on burden among family caergivers of schizophrenic patients in the community, easthern part of Thailand
 พิมพ์ลักษณ์  2553
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต = The journal ofpsychiatric nursing and mental health [SERIALS -- ปีที่ 23 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย.52)-ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2555) ฉ.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: โปรแกรมสุขภาพจิต..
Bib 13399109407

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM