ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
 ISBN  978-974-03-2861-2
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 เลขเรียก NLM  WY160 อ332ก 2554
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 4
 ลักษณะทางกายภาพ  387 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  Contents: นโยบายและแผนงานด้านสุขภาพจิตและการพยาบลจิตเวช แนวคิดและการปฏิบัติ - - มโนมติสังคม วัฒนธรรมกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - - แนวคิดและทฤษฎีที่เลือกสรรทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - - การบำบัดทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - - บริบทด้านชีวภาพทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - - จิตเภสัชบำบัดและการพยาบาล - - การพยาบาลสุขภาพจิตบุคคลกลุ่มเสี่ยง - - ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในผู้สูงอายุและการดูแลช่วยเหลือ - - การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและปรับตัว - - การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติด้านความคิดผู้ป่วยโรคจิตเภท - - การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ : ผู้ป่วยอารมณ์แปรปรวน - - การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน - - กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  จิตเวชศาสตร์--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  สุขภาพจิต--การพยาบาล
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 270001.pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 อ332ก 2554 ฉ.4 
  Barcode: 10033594
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 อ332ก 2554 ฉ.5 
  Barcode: 10033595
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 อ332ก 2554 ฉ.6 
  Barcode: 10033596
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 อ332ก 2554 ฉ.7 
  Barcode: 10033597
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 อ332ก 2554 ฉ.8 
  Barcode: 10033598
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 อ332ก 2554 ฉ.9 
  Barcode: 10033599
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 อ332ก 2554 ฉ.10 
  Barcode: 10033600
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 อ332ก 2554 ฉ.11 
  Barcode: 10033601
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 อ332ก 2554 ฉ.12 
  Barcode: 10033602
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 อ332ก 2554 ฉ.13 
  Barcode: 10033603
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY160 อ332ก 2554 ฉ.1 
  Barcode: 00033364
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 อ332ก 2554 ฉ.2 
  Barcode: 00033365
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/28 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]
    หัวเรื่อง [จิตเวชศาสตร์ การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [สุขภาพจิต การพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลสุขภาพจ..
Bib 13399109978

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM