ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  รัตนา พันจุย
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อความสมารถในหารเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
 ชื่อวารสาร  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 28, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2557) 117-129
 ISBN  08574553
 พิมพ์ลักษณ์  2557
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
 หัวเรื่อง  ความสมารถในการเผชิญปัญหา
 หัวเรื่อง  การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
 ผู้แต่งร่วม  รัตน์ศิริ ทาโต
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต = The journal ofpsychiatric nursing and mental health [SERIALS -- ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.57)-ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.57) ฉ.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท]
    หัวเรื่อง [ความสมารถในการเผชิญปัญหา]
    หัวเรื่อง [การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการใ..
Bib 13399126705

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM