ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช = Mental healthpromotion and psychiatric nursing : หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Mental health promotion and psychiatric nursing
 ISBN  978-616-50-5123-1
 พิมพ์ลักษณ์  [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2554
 เลขเรียก NLM  WY160 ส747ก 2554
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 13
 ลักษณะทางกายภาพ  2 เล่ม
 หมายเหตุ  เอกสารการสอนชุดวิชา 51102 หน่วยที่ 1-7, 8-10
 หมายเหตุ  หน่วยที่ 8 พยาบาลจิตเวชกับการบำบัดทางชีวภาพ
-- หน่วยที่ 9 พยาบาลจิตเวชกับการบำบัดทางจิต
-- หน่วยที่ 10 การพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
-- หน่วยที่ 11 การพยาบาลผู้ติดสารเสพติดและการป้องกัน
-- หน่วยที่ 12 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติทางการรู้คิด
-- หน่วยที่ 13 การพยาบาลผู้มีบุคลิกภาพแปรปรวน
-- หน่วยที่ 14 การพยาบาลผู้มีอารมณ์แปรปรวน
-- หน่วยที่ 15 การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภท
 หัวเรื่อง  การส่งเสริมสุขภาพจิต
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม  จินตนา ยูนิพันธุ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 เชื่อมโยง*  เอกสารการสอนชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-15 (10042185).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY160 ส747ก 2554 ล.2 ฉ.1 
  Barcode: 10042185
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส747ก 2554 ล.2 ฉ.2 
  Barcode: 10042186
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส747ก 2554 ล.2 ฉ.3 
  Barcode: 10042187
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส747ก 2554 ล.2 ฉ.4 
  Barcode: 10042188
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส747ก 2554 ล.2 ฉ.5 
  Barcode: 10042189
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส747ก 2554 ล.2 ฉ.6 
  Barcode: 10042190
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส747ก 2554 ล.2 ฉ.7 
  Barcode: 10042191
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส747ก 2554 ล.2 ฉ.8 
  Barcode: 10042192
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส747ก 2554 ล.2 ฉ.9 
  Barcode: 10042193
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส747ก 2554 ล.2 ฉ.10 
  Barcode: 10042194
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
11. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส747ก 2554 ล.2 ฉ.11 
  Barcode: 10042195
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
12. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ส747ก 2554 ล.2 ฉ.12 
  Barcode: 10042196
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  1 2 [2]   [แสดง 12/20 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การส่งเสริมสุขภาพจิต]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เอกสารการสอนชุดว..
Bib 13399128367

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM