ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
สาระทบทวนรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ / โดย คณาจารย์เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 พิมพ์ลักษณ์  [สุรินทร์ : เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ], 2554
 เลขเรียก NLM  WY160 ค127จ 2554
 ครั้งที่พิมพ์  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  151 หน้า
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 ลักษณะขอบเขตของงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชและบทบาทของพยาบาล / สมใจ เจียระพงษ์, ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน
-- บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช / ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน, สมใจ เจียระพงษ์
-- บทที่ 3 เครื่องมือในการบำบัดทางจิตเวช / ธิดา มุลาลินท์
-- บทที่ 4 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตสังคมและภาวะวิกฤติทางอารมณ์ / ฤทัยรัตน์ ชิดมงคล, วีรติ พงษ์ทิพย์พัฒน์
-- บทที่ 5 การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาทางจิต/ เนาวรัตน์ สุขณะล้ำ, สุมัทณา แก้วมา
-- บทที่ 6 รูปแบบการบำบัดทางจิตเวช / ภาสินี โทอินทร์, ธีรวีร์ มรกตเขียว
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  สุขภาพจิต
 ผู้แต่งนิติบุคคล  คณาจารย์เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 เชื่อมโยง*  สาระทบทวนรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (10044259).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY160 ค127จ 2554 ฉ.1 
  Barcode: 10044259
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ค127จ 2554 ฉ.2 
  Barcode: 10044260
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ค127จ 2554 ฉ.3 
  Barcode: 10044261
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ค127จ 2554 ฉ.4 
  Barcode: 10044262
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ค127จ 2554 ฉ.5 
  Barcode: 10044263
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ค127จ 2554 ฉ.6 
  Barcode: 10044264
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ค127จ 2554 ฉ.7 
  Barcode: 10044265
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ค127จ 2554 ฉ.8 
  Barcode: 10044266
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ค127จ 2554 ฉ.9 
  Barcode: 10044267
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ค127จ 2554 ฉ.10 
  Barcode: 10047306
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]
    หัวเรื่อง [สุขภาพจิต]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สาระทบทวนรายวิชา..
Bib 13399129286

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM