ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สาคร สอนดี
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลเด็กที่มีภาวะติดเชื้อ / สาคร สอนดี
 พิมพ์ลักษณ์  สุรินทร์ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์, 2558
 เลขเรียก NLM  WY159 ส629ก 2558
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน
-- บทที่ 2 แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
-- บทที่ 3 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี
-- บทที่ 4 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก
-- บทที่ 5 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรค มือ เท้า ปาก
-- บทที่ 6 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กวัณโรค
-- บทที่ 7 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัด
-- บทที่ 8 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัดเยอรมัน
-- บทที่ 9 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคคางทูม
-- บทที่ 10 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคสุกใส
 หัวเรื่อง  การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  การติดเชื้อ--ในวัยทารกและเด็ก
 ผู้แต่งนิติบุคคล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลเด็กที่่มีภาวะติดเชื้อ (10044312).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY159 ส629ก 2558 ฉ.1 
  Barcode: 10044312
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY159 ส629ก 2558 ฉ.2 
  Barcode: 10044313
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
   [แสดง 2/2 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สาคร สอนดี]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลเด็กที่..
Bib 13399129449

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM