ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  ศิริทิพย์ คำอ่อนดี
 ชื่อเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุมารดา อายุครรภ์ ลำดับที่ของการตั้งครรภ์และความกลัวที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการคลอดของสตรีตั้งครรภ์
 ชื่อวารสาร  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 34, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2559) 77-86
 ISBN  23510358
 พิมพ์ลักษณ์  2559
 หัวเรื่อง  ความกลัว
 หัวเรื่อง  การตั้งครรภ์
 หัวเรื่อง  การคลอด
 หัวเรื่อง  ความกลัวที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการคลอด
 ผู้แต่งร่วม  นิลุบล รุจิรประเสริฐ
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ = Journal of Nursing and Health Care [SERIALS -- ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.59)-ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.59) ฉ.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ความกลัว]
    หัวเรื่อง [การตั้งครรภ์]
    หัวเรื่อง [การคลอด]
    หัวเรื่อง [ความกลัวที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการคลอด]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ความสัมพันธ์ระหว..
Bib 13399130237

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM