ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฎิบัติ 1 / สายฝน เอกวรางกูร, บรรณาธิการ
 ISBN  978-974-75-5752-7
 พิมพ์ลักษณ์  นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2558
 เลขเรียก NLM  WY160 ก492 2558
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  i-vii, 304 หน้า ; 29 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1. แนวคิดและทฤษฎที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / สายฝน เอกวรางกูร
-- บทที่ 2 ลักษณะ ขอบเขต บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพต่อการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / สายฝน เอกวรางกูร, อุ่นจิตร คุณารักษ์
-- บทที่ 3 การประเมินสภาพและคัดกรองปัญหาทางจิตเวชและสุขภาพจิต / สายฝน เอกวรางกูร, ปราณี เชษขุนทด
-- บทที่ 4 สัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัด / สายฝน เอกวรางกูร, ปัทมา โพธิ์สุวรรณ
-- บทที่ 5 การให้การปรึกษาปัญหาทางจิตเวชและสุขภาพจิต / ตันติมา ด้วงโยธา, สายฝน เอกวรางกูร
-- บทที่ 6 กลุ่มบำบัด / สายฝน เอกวรางกูร, อุบัญรัตน์ ธุรีราช
-- บทที่ 7 บทบาทพยาบาลวิชาชีพกับการบำบัดรักษาด้วยยาทางจิตเวช / สายฝน เอกวรางกูร, เอกรัตน์ วงษ์พันคำ
-- บทที่ 8 บทบาทพยาบาลวิชาชีพกับการรักษาด้วยไฟฟ้า / นภาพร นวลสุทธิ์
-- บทที่ 9 โรคจิตเภทกับการบำบัดทางการพยาบาล / จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์, ปลดา เหมโลหะ
-- บทที่ 10 ภาวะซึมเศร้ากับการบำบัดทางการพยาบาล / สายฝน เอกวรางกูร, อุ่นจิตร คุณารักษ์
-- บทที่ 11 โรคอารมณ์สองขั้วกับการบำบัดทางการพยาบาล / ถนอมศรี ศรีศิรินทร์, สายฝน เอกวรางกูร -- บทที่ 12 การฆ่าตัวตายกับการบำบัดทางการพยาบาล / สายฝน เอกวรางกูร, สมสุข สมมะลวน -- บทที่ 13 กลุ่มโรควิตกกังวล กลุ่มโรคย้ำคิดย้ำทำและโรคอื่นที่เกี่ยวข้องและกลุ่มโรคความผิดปกติทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับความเครียดหรือเหตุการณ์สะเทือนใจกับการบำบัดทางการพยาบาล / อุษา น่วมเพชร, อุ่นจิตร คุณารักษ์, วิดาวรรณ จำปา
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  สุขภาพจิต--การพยาบาล
 ผู้แต่งร่วม  สายฝน เอกวรางกูร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์และศิลป์สู่การปฎิบัติ 1 (10044953).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY160 ก492 2558 ล.1 ฉ.1 
  Barcode: 10044953
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2558 ล.1 ฉ.2 
  Barcode: 10044954
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2558 ล.1 ฉ.3 
  Barcode: 10044955
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2558 ล.1 ฉ.4 
  Barcode: 10044956
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2558 ล.1 ฉ.5 
  Barcode: 10044957
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2558 ล.1 ฉ.6 
  Barcode: 10044958
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2558 ล.1 ฉ.7 
  Barcode: 10044959
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2558 ล.1 ฉ.8 
  Barcode: 10044960
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2558 ล.1 ฉ.9 
  Barcode: 10044961
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY160 ก492 2558 ล.1 ฉ.10 
  Barcode: 10044962
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]
    หัวเรื่อง [สุขภาพจิต การพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลจิตเวชแ..
Bib 13399131262

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM