ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  นันทพร แสนศิริพันธ์
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ / นันทพร แสนศิริพันธ์, สุกัญญา ปริสัญญกุล
 ISBN  978-974-67-2931-4
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
 เลขเรียก NLM  WY157 น419ก 2558
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฐ, 293 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 การคลอด
-- บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในระยะคลอด
-- บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงด้านจิตสังคมและพฤติกรรมการเผชิญภาวะเครียดในระยะคลอด
-- บทที่ 4 ความเจ็บปวดในระยะคลอดและการจัดการความเจ็บปวด
-- บทที่ 5 กลไกการคลอดปกติ
-- บทที่ 6 การพยาบาลผู้คลอดในระยที่หนึ่งของการคลอด
-- บทที่ 7 การพยาบาลผู้คลอดในระยะที่สองของการคลอด
-- บทที่ 8 การทำคลอด
-- บทที่ 9 การพยาบาลผู้คลอดในระยที่สามและระยะที่สี่ของการคลอด
-- บทที่ 10 การพยาบาลทารกแรกเกิดปกติในระยะแรกหลังคลอด
 หัวเรื่อง  การคลอด
 หัวเรื่อง  การพยาบาลสูติศาสตร์
 หัวเรื่อง  ความเจ็บปวด
 ผู้แต่งร่วม  สุกัญญา ปริสัญญกุล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลในระยะคลอด แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ (10044913).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY157 น419ก 2558 ฉ.1 
  Barcode: 10044913
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.2 
  Barcode: 10044914
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.3 
  Barcode: 10044915
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.4 
  Barcode: 10044916
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.5 
  Barcode: 10044917
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.6 
  Barcode: 10044918
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.7 
  Barcode: 10044919
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.8 
  Barcode: 10044920
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.9 
  Barcode: 10044921
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.10 
  Barcode: 10044922
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
11. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.11 
  Barcode: 10044923
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
12. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419ก 2558 ฉ.12 
  Barcode: 10044924
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
  1 2 [2]   [แสดง 12/15 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [นันทพร แสนศิริพันธ์]

    หัวเรื่อง [การคลอด]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลสูติศาสตร์]
    หัวเรื่อง [ความเจ็บปวด]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลในระยะค..
Bib 13399131267

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM