เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1= Fundamentals of nursing I / บรรณาธิการ สุมาลี โพธิ์ทอง, แน่งน้อย สมเจริญ และอภิสรา จังพานิช
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Other title: Fundamentals of nursing I
 ISBN  978-616-77-4114-7
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ: ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ, 2557
 เลขเรียก NLM  WY100 ก492 2557
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  182 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลในระบบบริการสุขภาพและการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคล
-- บทที่ 2 บทบาทพยาบาลในการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ
-- บทที่ 3 การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความสุขสบายความปลอดภัยของผู้ป่วย การจัดสภาพแวดล้อมและการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล
-- บทที่ 4 บทบาทพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเคลื่อนไหวและฟื้นฟูร่างกาย
-- บทที่ 5 บทบาทพยาบาลกับสัญญาณชีพ
-- บทที่ 6 การประเมินและการดูแลช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้รับสารอาหารและน้ำ
 หัวเรื่อง  การพยาบาล
 ผู้แต่งร่วม  สุมาลี โพธิ์ทอง, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  แน่งน้อย สมเจริญ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  อภิสรา จังพานิช, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1 (10048102).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY100 ก492 2557 ล.1 ฉ.1 
  Barcode: 10045096
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ก492 2557 ล.1 ฉ.2 
  Barcode: 10048102
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ก492 2557 ล.1 ฉ.3 
  Barcode: 10048103
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ก492 2557 ล.1 ฉ.4 
  Barcode: 10048104
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ก492 2557 ล.1 ฉ.5 
  Barcode: 10048105
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ก492 2557 ล.1 ฉ.6 
  Barcode: 10048106
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ก492 2557 ล.1 ฉ.7 
  Barcode: 10048107
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 7/7 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลพื้นฐาน..
Bib 13399131873

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM