ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลชุมชน / บรรณาธิการ, กีรดา ไกรนุวัตร, รักชนก คชไกร
 ISBN  978-616-27-9944-0
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
 เลขเรียก NLM  WY106 ก492ก 2559
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  (8), 248 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Partial Contents: แนวคิดการพยาบาลชุมชน / กีรดา ไกรนุวัตร
--การประเมินและการวินิจฉัยชุมชน / รักชนก คชไกร
-- การวางแผนและการปฏิบัติตามแผนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน / รักชนก คชไกร
--การประเมินผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน / นันทิยา วัฒายุ
--การดูแลครอบครัว / ยุพา จิ๋วพัฒนกุล
-- การดูแลบุคคลที่เจ็บป่วย ผู้พิการและมีภาวะเสี่ยงในครอบครัว / นงนุช เพ็ชรร่วง
-- ดัชนี
 หัวเรื่อง  Community health nursing
 หัวเรื่อง  การพยาบาลอนามัยชุมชน
 หัวเรื่อง  อนามัยชุมชน, การพยาบาล
 ผู้แต่งร่วม  กีรดา ไกรนุวัตร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  รักชนก คชไกร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำรา
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลชุมชน (10046284).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY106 ก492ก 2559 ฉ.1 
  Barcode: 10046284
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2561
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 ก492ก 2559 ฉ.2 
  Barcode: 10046285
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2561
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 ก492ก 2559 ฉ.3 
  Barcode: 10046286
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2561
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 ก492ก 2559 ฉ.4 
  Barcode: 10046287
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 2 ธันวาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2561
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 ก492ก 2559 ฉ.5 
  Barcode: 10046288
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 18 ตุลาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2561
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 ก492ก 2559 ฉ.6 
  Barcode: 10048178
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 6 ธันวาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 ก492ก 2559 ฉ.7 
  Barcode: 10048179
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 ก492ก 2559 ฉ.8 
  Barcode: 10048180
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 ก492ก 2559 ฉ.9 
  Barcode: 10048181
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 ก492ก 2559 ฉ.10 
  Barcode: 10048182
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
11. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 ก492ก 2559 ฉ.11 
  Barcode: 10048183
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
12. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY106 ก492ก 2559 ฉ.12 
  Barcode: 10048184
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 2 ธันวาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
  1 2 [2]   [แสดง 12/20 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Community health nursing]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลอนามัยชุมชน]
    หัวเรื่อง [อนามัยชุมชน, การพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลชุมชน ..
Bib 13399133260

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM