เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์
 ชื่อเรื่อง 
หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉิน / พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์ และยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
 ISBN  978-616-27-9912-9
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2559
 เลขเรียก NLM  WB105 พ267ห 2559
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  viii, 337 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม : พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์ และยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา. (2559). หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉิน. กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 หลักการซักประวัติผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน
-- บทที่ 2 หลักการตรวจร่างกายเบื้องต้น
-- บทที่ 3 การตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉิน
-- บทที่ 4 การตรวจวัดและแปลผลสัญญาณชีพ
-- บทที่ 5 การซักประวัติและตรวจร่างกายระบบทางเดินหายใจ
-- บทที่ 6 การซักประวัติและตรวจร่างกายระบบไหลเวียนโลหิต
-- บทที่ 7 ตรวจร่างกายระบบทางเดินอาหารและตับ
-- บทที่ 8 การซักประวัติและตรวจร่างกายระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ
-- บทที่ 9 การซักประวัติและตรวจร่างกายทางระบบประสาท
-- บทที่ 10 การซักประวัติและตรวจร่างกายทางระบบผิวหนัง
-- บทที่ 11 การซักประวัติและตรวจร่างกายโรคตา -- บทที่ 12 การซักประวัติและตรวจร่างกายระบบศีรษะ หู คอ จมูก -- บทที่ 13 การซักประวัติและตรวจร่างกายระบบนรีเวช -- บทที่ 14 การซักประวัติและตรวจร่างกายระบบสูติศาสตร์ -- บทที่ 15 การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยเด็ก -- บทที่ 16 การซักประวัติและตรวจร่างกายระบบจิตเวช -- บทที่ 17 การคัดแยกผู้ป่วย -- บทที่ 18 การบันทึกเวชระเบียน -- บทที่ 19 เทคนิคการสัมภาษณ์และการตั้งคำถาม -- บทที่ 20 จริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
 หัวเรื่อง  ภาวะฉุกเฉิน
 หัวเรื่อง  การวินิจฉัยโรค
 หัวเรื่อง  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 หัวเรื่อง  ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
 หัวเรื่อง  เวชระเบียน
 ผู้แต่งร่วม  ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 เชื่อมโยง*  หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉิน(10047678).pdf (สารบัญวารสาร)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WB105 พ267ห 2559 ฉ.1 
  Barcode: 10047678
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB105 พ267ห 2559 ฉ.2 
  Barcode: 10047679
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB105 พ267ห 2559 ฉ.3 
  Barcode: 10047680
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB105 พ267ห 2559 ฉ.4 
  Barcode: 10047681
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB105 พ267ห 2559 ฉ.5 
  Barcode: 10047682
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
6. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB105 พ267ห 2559 ฉ.6 
  Barcode: 10047683
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
   [แสดง 6/6 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ภาวะฉุกเฉิน]
    หัวเรื่อง [การวินิจฉัยโรค]
    หัวเรื่อง [เวชศาสตร์ฉุกเฉิน]
    หัวเรื่อง [ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์]
    หัวเรื่อง [เวชระเบียน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หลักการซักประวัต..
Bib 13399133345

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM