เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก. เล่ม 4. / สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ
 ISBN  978-616-40-7342-5
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2561
 เลขเรียก NLM  WS105 ต367 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  676 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 บทบาทของสมองต่อพัฒนาการเด็ก
-- บทที่ 2 การทำหน้าที่บริหารของสมองระดับสูง
-- บทที่ 3 ปัจจัยที่กระทบต่อพัฒนาการเด็ก
-- บทที่ 4 การอบรมเลี้ยงดูบุตรเชิงบวก
-- บทที่ 5 ผลของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอต่อเด็ก
-- บทที่ 6 บริการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย
-- บทที่ 7 ความพร้อมในการเรียน
-- บทที่ 8 ระบบการสร้างเสริมสุขภาพเด็กในโรงเรียนแนวใหม่
-- บทที่ 9 การกำกับดูแลสุขภาพเด็ก
-- บทที่ 10 การเฝ้าระวังติดตามและคัดกรองพัฒนาการเด็ก
-- บทที่ 11 ทักษะการสัมภาษณ์และการให้คำแนะนำพ่อแม่ -- บทที่ 12 การสัมภาษณ์วัยรุ่นในเวชปฏิบัติ -- บทที่ 13 การประเมินพฤติกรรมและจิตสังคมของวัยรุ่น -- บทที่ 14 วัยรุ่นที่มีเพศหลากหลาย -- บทที่ 15 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กป่วยเรื้อรังและเด็กป่วยในโรงพยาบาล -- บทที่ 16 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์ -- บทที่ 17 กายภาพบำบัดในเด็ก -- บทที่ 18 กิจกรรมบำบัดในเด็ก -- บทที่ 19 การทารุณกรรมเด็ก -- บทที่ 20 การประเมินการเจริญเติบโต -- บทที่ 21 เด็กเลี้ยงไม่โต -- บทที่ 22 โรคอ้วนในเด็ก
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 23 พัฒนาการเด็ก
-- บทที่ 24 การติดตามพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนด
-- บทที่ 25 เด็กปัญญาเลิศและเด็กถูกเร่งรัด
-- บทที่ 26 ความผิดปกติของพัฒนาการด้านภาษา
-- บทที่ 27 ภาวะสมองพิการ
-- บทที่ 28 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
-- บทที่ 29 การเรียนรู้บกพร่อง
-- บทที่ 30 ปัญหาการรับประทานอาหารในเด็ก
-- บทที่ 31 การนอนและปัญหาการนอน
-- บทที่ 32 ปัญหาการขับถ่ายในเด็ก
-- บทที่ 33 ปัญหาพฤติกรรมในเด็กปฐมวัย -- บทที่ 34 กลุ่มอาการออทิซึม -- บทที่ 35 โรคซนสมาธิสั้น -- บทที่ 36 พฤติกรรมก้าวร้าว -- บทที่ 37 การข่มเหงรังแก -- บทที่ 38 เด็กติดเกม
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมของเด็ก
 หัวเรื่อง  กุมารเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  พัฒนาการของเด็ก
 ผู้แต่งร่วม  สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  อดิศร์สุดา เฟื่องฟู, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  จริยา จุฑาภิสิทธิ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  พัฏ โรจน์มหามงคล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์. ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย
 เชื่อมโยง*  ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก (10047342).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WS105 ต367 2561 ล.4 ฉ.1 
  Barcode: 10047342
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WS105 ต367 2561 ล.4 ฉ.2 
  Barcode: 10047343
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WS105 ต367 2561 ล.4 ฉ.3 
  Barcode: 10047344
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 20 กันยายน 2562
  จอง
Note:ซื้อ
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WS105 ต367 2561 ล.4 ฉ.4 
  Barcode: 10047345
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 24 กันยายน 2562
  จอง
Note:ซื้อ
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WS105 ต367 2561 ล.4 ฉ.5 
  Barcode: 10047346
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
6. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WS105 ต367 2561 ล.4 ฉ.6 
  Barcode: 10048818
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
7. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WS105 ต367 2561 ล.4 ฉ.7 
  Barcode: 10048819
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
8. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WS105 ต367 2561 ล.4 ฉ.8 
  Barcode: 10048820
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 8/8 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [พฤติกรรมของเด็ก]
    หัวเรื่อง [กุมารเวชศาสตร์]
    หัวเรื่อง [พัฒนาการของเด็ก]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ตำราพัฒนาการและพ..
Bib 13399134904

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM