เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร
 ชื่อเรื่อง 
ระบาดวิทยา = Epidemiology / ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Epidemiology
 ISBN  978-616-45-5941-7
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
 เลขเรียก NLM  WA105 พ979ร 2561
 ลักษณะทางกายภาพ  359, [7] หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 รากฐานทางระบาดวิทยา
-- บทที่ 2 ปัจจัยสามทางระบาดวิทยา
-- บทที่ 3 วิธีการทางระบาดวิทยาในการศึกษาและแก้ไขปัญหา
-- บทที่ 4 หลักการป้องกันและควบคุมโรค
-- บทที่ 5 ดัชนีอนามัย
-- บทที่ 6 ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
-- บทที่ 7 ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
-- บทที่ 8 ระบาดวิทยาเชิงทดลอง
-- บทที่ 9 การศึกษาเชิงนิเวศในระบาดวิทยา
-- บทที่ 10 ความลำเอียง การรบกวนผล และการปรับเปลี่ยนผล
-- บทที่ 11 ระบาดวิทยาภาคสนาม -- บทที่ 12 หลักระบาดวิทยาของโรคติดต่อ -- บทที่ 13 ระบาดวิทยาและการควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนาน -- บทที่ 14 ระบาดวิทยาและการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล -- บทที่ 15 ระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง -- บทที่ 16 ระบาดวิทยาของโรคเบาหวาน -- บทที่ 17 ระบาดวิทยาของกลุ่มอาการเมตาบอลิค -- บทที่ 18 การตรวจคัดกรองโรค -- บทที่ 19 การเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยา -- บทที่ 20 ระบาดวิทยาก้าวต่อไปจากระดับพื้นฐาน
 หัวเรื่อง  ระบาดวิทยา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
 เชื่อมโยง*  ระบาดวิทยา (10047367).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WA105 พ979ร 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10047367
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA105 พ979ร 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10047368
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA105 พ979ร 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10047369
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA105 พ979ร 2561 ฉ.4 
  Barcode: 10047370
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA105 พ979ร 2561 ฉ.5 
  Barcode: 10047371
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
6. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA105 พ979ร 2561 ฉ.6 
  Barcode: 10047372
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
7. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA105 พ979ร 2561 ฉ.7 
  Barcode: 10047373
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
8. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA105 พ979ร 2561 ฉ.8 
  Barcode: 10047374
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
9. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA105 พ979ร 2561 ฉ.9 
  Barcode: 10047375
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
10. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA105 พ979ร 2561 ฉ.10 
  Barcode: 10047376
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
11. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA105 พ979ร 2561 ฉ.11 
  Barcode: 10047377
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 10 มิถุนายน 2562
  จอง
Note:ซื้อ 2/2561
12. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA105 พ979ร 2561 ฉ.12 
  Barcode: 10047378
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
  1 2 [2]   [แสดง 12/15 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร]

    หัวเรื่อง [ระบาดวิทยา]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ระบาดวิทยา Epid..
Bib 13399134907

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM