เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็ก / บรรณาธิการ กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ ... [และคนอื่นๆ]
 ISBN  978-616-44-5522-1
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2560
 เลขเรียก NLM  WS320 ป525 2560
 ครั้งที่พิมพ์  ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 5
 ลักษณะทางกายภาพ  616 หน้า : ภาคประกอบ
 หมายเหตุ  Contents: ู Chapter 1 Fluid therapy and dehydration
-- Chapter 2 Edema
-- Chapter 3 Hyponatremia
-- Chapter 4 Hypermatremia
-- Chapter 5 Dyskalemia
-- Chapter 6 Acid-base homeostasis
-- Chapter 7 Hematuria
-- Chapter 8 Proteinuria
-- Chapter 9 Hypertension
-- Chapter 10 Acute kidney injury : classification and approach
-- Chapter 11 Rapidly progressive glomerulonephritis -- Chapter12 Congenital hydronephrosis -- Chapter 13 Voiding dysfunction -- Chapter 14 Urinary tract infection -- Chapter 15 Laboratory assessment of renal function -- Chapter 16 Ultrasonography of urinary system -- Chapter 17 Nuclear medicine imaging of urinary system -- Chapter 18 Renal pathology : principle and interpretation -- Chapter 19 Development and malformations of urinary system -- Chapter 20 Primary vesicoureteral reflux -- Chapter 21 Obstructive uropathy -- Chapter 22 Cystic diseases of kidney -- Chapter 23 Idiopathic nephrotic syndrome
 หมายเหตุ  Contents: Chapter 24 Acute post-streptococcal glomerulonephritis
-- Chapter 25 Immunoglobulin a nephropathy
-- Chapter 26 Henoch-schonlein
-- Chapter 27 Hereditary nephritis
-- Chapter 28 Lupus nephritis
-- Chapter 29 Renal involvement in vascultis
-- Chapter 30 Hemolytic uremic syndrome
-- Chapter 31 Renal tubular acidosis
-- Chapter 32 Bartter and gitelman syndrome
-- Chapter 33 Nephrogenic diabetes inspidus
-- Chapter 34 Tubulointerstitial nephritis -- Chapter 35 Tumor lysis syndrome -- Chapter 36 Sepsis-induced acute kidney injury -- Chapter 37 Hymenoptera stings -- Chapter 38 Nephrotoxins and kidney injury -- Chapter 39 Hepatorenal syndrome -- Chapter 40 Nephrolithiasis -- Chapter 41 Chronic kidney disease -- Chapter 42 Peritoneal -- Chapter 43 Hemodialysis -- Chapter 44 Continuous renal replacement therapy -- Chapter 45 Kidney transplantation
 หัวเรื่อง  ไต--โรค
 หัวเรื่อง  เด็ก--โรค
 หัวเรื่อง  กุมารเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  สารน้ำในร่างกาย
 หัวเรื่อง  น้ำ-อีเล็คทรอลัยท์ไม่สมดุล--ในวัยทารกและเด็ก
 หัวเรื่อง  ไต, โรค--ในวัยทารกและเด็ก
 ผู้แต่งร่วม  กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ปวรี ศรัยสวัสดิ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  อังคนีย์ ชะนะกุล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  สุวรรณี วิษณุโยธิน, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  อนิรุธ ภัทรากาญจน์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  คงกระพัน ศรีสุวรรณ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  นันทวัน ปิยะภาณี, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  พรพิมล เรียนถาวร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  ชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย
 เชื่อมโยง*  ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็ก (10047382).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WS320 ป525 2560 ฉ.1 
  Barcode: 10047382
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WS320 ป525 2560 ฉ.2 
  Barcode: 10047383
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
   [แสดง 2/2 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ไต โรค]
    หัวเรื่อง [เด็ก โรค]
    หัวเรื่อง [กุมารเวชศาสตร์]
    หัวเรื่อง [สารน้ำในร่างกาย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัญหาสารน้ำ อิเล..
Bib 13399134908

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM