เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  วิโรจน์ ไววานิชกิจ
 ชื่อเรื่อง 
เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 1 : ความรู้เบื้องต้น สำหรับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ
 ISBN  978-616-44-5340-1
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
 เลขเรียก NLM  WB110 ว712ว 2560
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  93 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: ู บทที่ 1 เวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย
-- บทที่ 2 หลักความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับครอบครัว
-- บทที่ 3 จริยธรรมเบื้องต้นทางเวชศาสตร์ครอบครัว
-- บทที่ 4 การวินิจฉัยทางเวชศาสตร์ครอบครัว
-- บทที่ 5 เครื่องมือการวินิจฉัยทางเวชศาสตร์ครอบครัว
-- บทที่ 6 ความเจ็บป่วยของครอบครัวตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
 หัวเรื่อง  เวชศาสตร์ครอบครัว
 เชื่อมโยง*  เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 1 ความรู้เบื้องต้น สำหรับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ (10047394).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WB110 ว712ว 2560 ล.1 ฉ.1 
  Barcode: 10047394
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB110 ว712ว 2560 ล.1 ฉ.2 
  Barcode: 10047395
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB110 ว712ว 2560 ล.1 ฉ.3 
  Barcode: 10047396
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 30 กันยายน 2562
  จอง
Note:ซื้อ 2/2561
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB110 ว712ว 2560 ล.1 ฉ.4 
  Barcode: 10047397
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB110 ว712ว 2560 ล.1 ฉ.5 
  Barcode: 10047398
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
6. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB110 ว712ว 2560 ล.1 ฉ.6 
  Barcode: 10047399
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
7. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB110 ว712ว 2560 ล.1 ฉ.7 
  Barcode: 10047400
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
8. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB110 ว712ว 2560 ล.1 ฉ.8 
  Barcode: 10047401
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
9. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB110 ว712ว 2560 ล.1 ฉ.9 
  Barcode: 10047402
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
10. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB110 ว712ว 2560 ล.1 ฉ.10 
  Barcode: 10047403
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
11. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB110 ว712ว 2560 ล.1 ฉ.11 
  Barcode: 10047404
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
12. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WB110 ว712ว 2560 ล.1 ฉ.12 
  Barcode: 10047405
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
  1 2 [2]   [แสดง 12/15 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [วิโรจน์ ไววานิชกิจ]

    หัวเรื่อง [เวชศาสตร์ครอบครัว]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เวชศาสตร์ครอบครั..
Bib 13399134910

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM