เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
 ชื่อเรื่อง 
การทำกลุ่มจิตบำบัดสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ = Group psychotherapy for the health professions / ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Group psychotherapy for the health professions
 ISBN  978-974-67-2918-5
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
 เลขเรียก NLM  WM430 ภ376ก 2557
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ง, 186 หน้า ; 27 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 ความเป็นมาและประเภทของกลุ่มจิตบำบัด
-- บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีในการทำกลุ่มจิตบำบัด
-- บทที่ 3 ลักษณะ บทบาท และหน้าที่ของผู้นำกลุ่ม
-- บทที่ 4 กลยุทธ์การทำกลุ่มจิตบำบัด
-- บทที่ 5 ปัญหาที่พบในการดำเนินกลุ่มและแนวทางแก้ไข
-- บทที่ 6 การวางแผนการทำกลุ่มจิตบำบัด
-- บทที่ 7 การประเมินผลการทำกลุ่มจิตบำบัด
 หัวเรื่อง  จิตบำบัดหมู่
 เชื่อมโยง*  การทำกลุ่มจิตบำบัดสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ (10047424).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WM430 ภ376ก 2557 ฉ.1 
  Barcode: 10047424
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM430 ภ376ก 2557 ฉ.2 
  Barcode: 10047425
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM430 ภ376ก 2557 ฉ.3 
  Barcode: 10047426
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM430 ภ376ก 2557 ฉ.4 
  Barcode: 10047427
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM430 ภ376ก 2557 ฉ.5 
  Barcode: 10047428
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
6. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM430 ภ376ก 2557 ฉ.6 
  Barcode: 10047429
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
7. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM430 ภ376ก 2557 ฉ.7 
  Barcode: 10047430
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
8. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM430 ภ376ก 2557 ฉ.8 
  Barcode: 10047431
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
9. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM430 ภ376ก 2557 ฉ.9 
  Barcode: 10047432
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
10. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM430 ภ376ก 2557 ฉ.10 
  Barcode: 10047433
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
11. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM430 ภ376ก 2557 ฉ.11 
  Barcode: 10047434
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
12. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM430 ภ376ก 2557 ฉ.12 
  Barcode: 10047435
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
   [แสดง 12/12 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ]

    หัวเรื่อง [จิตบำบัดหมู่]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การทำกลุ่มจิตบำบ..
Bib 13399134912

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM