ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
 ชื่อเรื่อง 
สภาพแวดล้อมในการทำงานและความเสี่ยงทางสุขภาพ : หลักการและการประยุกต์ใช้ทางการพยาบาลอาชีวอนามัย = Work environment and health risk : priciples and application for occupational health nursing / แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Work environment and health risk : priciples and application for occupational health nursing
 ISBN  978-616-45-5985-1
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2561
 เลขเรียก NLM  WY141 อ949ส 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 229 หน้า ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: ุ บทที่ 1 สภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพ
-- บทที่ 2 การค้นหา ประเมิน และควบคถมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
-- บทที่ 3 อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานและบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยในการควบคุมป้องกัน
-- บทที่ 4 ความเสี่ยงทางสุขภาพ
-- บทที่ 5 การเฝ้าระวังทางสุขภาพและการบันทึกรายงาน
 หัวเรื่อง  การพยาบาลอาชีวอนามัย
 หัวเรื่อง  สุขภาพและอนามัย
 หัวเรื่อง  สภาพแวดล้อมการทำงาน
 หัวเรื่อง  สภาพแวดล้อมการทำงาน--แง่อนามัย
 เชื่อมโยง*  สภาพแวดล้อมในการทำงานและความเสี่ยงทางสุขภาพ (10047446).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY141 อ949ส 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10047446
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY141 อ949ส 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10047447
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY141 อ949ส 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10047448
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY141 อ949ส 2561 ฉ.4 
  Barcode: 10047449
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY141 อ949ส 2561 ฉ.5 
  Barcode: 10047450
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY141 อ949ส 2561 ฉ.6 
  Barcode: 10047451
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 2 ธันวาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ 2/2561
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY141 อ949ส 2561 ฉ.7 
  Barcode: 10047452
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY141 อ949ส 2561 ฉ.8 
  Barcode: 10047453
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY141 อ949ส 2561 ฉ.9 
  Barcode: 10047454
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY141 อ949ส 2561 ฉ.10 
  Barcode: 10047455
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
11. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY141 อ949ส 2561 ฉ.11 
  Barcode: 10047456
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
12. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY141 อ949ส 2561 ฉ.12 
  Barcode: 10047457
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
  1 2 [2]   [แสดง 12/18 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลอาชีวอนามัย]
    หัวเรื่อง [สุขภาพและอนามัย]
    หัวเรื่อง [สภาพแวดล้อมการทำงาน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สภาพแวดล้อมในการ..
Bib 13399134921

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM