เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
 ชื่อเรื่อง 
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสาธารณสุข : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร = Research methods in publichealth : case studies on relationship among variables / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Research methods in public health : case studies onrelationship among variables
 ISBN  978-616-45-5102-2
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
 เลขเรียก NLM  WA20.5 บ435ร 2560
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  345 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: หน่วย 1 บทนำ : การวิจัยทางสาธารณสุข
-- หน่วย 2 บทนำ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
-- หน่วย 3 การออกแบบการวิจัยเชิงสัมพันธ์
-- หน่วย 4 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
-- หน่วย 5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
-- หน่วย 6 การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
-- หน่วย 7 การศึกษาความสัมพันธ์ด้วยไคสแควร์
-- หน่วย 8 การศึกษาความสัมพันธ์ด้วยสหสัมพันธ์
-- หน่วย 9 การศึกษาความสัมพันธ์และการทำนายด้วยการถดถอย
-- หน่วย 10 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
-- หน่วย 11 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก -- หน่วย 12 กรณีตัวอย่างการศึกษา
 หัวเรื่อง  ข้อมูล
 หัวเรื่อง  สถิติ
 หัวเรื่อง  สาธารณสุขศาสตร์
 หัวเรื่อง  สาธารณสุข--วิจัย
 ผู้แต่งร่วม  พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข
 เชื่อมโยง*  ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสาธารณสุข กรณีศึกษาความสัมพันระหว่างตัวแปร (10047483).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WA20.5 บ435ร 2560 ฉ.1 
  Barcode: 10047483
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA20.5 บ435ร 2560 ฉ.2 
  Barcode: 10047484
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA20.5 บ435ร 2560 ฉ.3 
  Barcode: 10047485
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA20.5 บ435ร 2560 ฉ.4 
  Barcode: 10047486
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA20.5 บ435ร 2560 ฉ.5 
  Barcode: 10047487
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
6. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA20.5 บ435ร 2560 ฉ.6 
  Barcode: 10047488
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
7. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA20.5 บ435ร 2560 ฉ.7 
  Barcode: 10047489
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
8. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA20.5 บ435ร 2560 ฉ.8 
  Barcode: 10047490
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
9. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA20.5 บ435ร 2560 ฉ.9 
  Barcode: 10047491
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
10. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA20.5 บ435ร 2560 ฉ.10 
  Barcode: 10047492
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/2561
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์]

    หัวเรื่อง [ข้อมูล]
    หัวเรื่อง [สถิติ]
    หัวเรื่อง [สาธารณสุขศาสตร์]
    หัวเรื่อง [สาธารณสุข วิจัย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ระเบียบวิธีการวิ..
Bib 13399134926

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM