เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ = Dyslipidemia / บรรณาธิการ, นันทกร ทองแตง และสุทิน ศรีอัษฎาพร
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Dyslipidemia
 ISBN  978-616-44-3119-5
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2561
 เลขเรียก NLM  WD200.5.H8 ภ476 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  285 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 ชนิดของไขมันในร่างกาย และ lipoprotein metablism
-- บทที่ 2 พยาธิกำเนิดของโรคหลอดเลือดแดงแข็ง
-- บทที่ 3 แนวทางการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
-- บทที่ 4 การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งและ Thai CV Risk score
-- บทที่ 5 ผลของไขมันในอาหารต่อระดับไขมันในเลือดและการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
-- บทที่ 6 หลักการบริหารยาลดระดับไขมันในเลือด
-- บทที่ 7 การรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยโรค familial hypercholesterolemia
-- บทที่ 8 การรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยสูงอายุ
-- บทที่ 9 การรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
-- บทที่ 10 การรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
-- บทที่ 11 การรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง -- บทที่ 12 การป้องกันทุติยภูมิในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดขึ้นแล้ว
 หัวเรื่อง  โคเลสเตอรอล
 หัวเรื่อง  โคเลสเตอรอล--ความผิดปกติ
 หัวเรื่อง  ไลโปโปรตีน
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
 เชื่อมโยง*  ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (10047748).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WD200.5.H8 ภ476 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10047748
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 2/61
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WD200.5.H8 ภ476 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10048934
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WD200.5.H8 ภ476 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10048935
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 3/3 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [โคเลสเตอรอล]
    หัวเรื่อง [ไลโปโปรตีน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ภาวะไขมันในเลือด..
Bib 13399135182

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM