ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  อรพินทร์ เตชรังสรรค์
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาเปรียบเทียบน้ำหนักทารกที่ได้จากผลคูณความสูงของมดลูกกับเส้นรอบวงหน้าท้องมารดาที่ระดับสะดือ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา= Comparative Study of Fetal Birth Weight by Multiplication of Intrapartum Symphysio-Fundal Height and Maternal Abdominal Circumference: A Case Study Conducted in Queen SavangVadhsna Memorial Hospital / อรพินทร์ เตชรังสรรค์ และวันเพ็ญ สุขส่ง
 ชื่อวารสาร  วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 11, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2561), 161-170
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Other title: Comparative Study of Fetal Birth Weight by Multiplication of Intrapartum Symphysio-Fundal Height and Maternal Abdominal Circumference: A Case Study Conducted in Queen SavangVadhsna Memorial Hospital
 ISBN  19067925
 พิมพ์ลักษณ์  2561
 หัวเรื่อง  ความสูงของมดลูก
 หัวเรื่อง  การพยากรณ์น้ำหนักทารกแรกเกิด
 หัวเรื่อง  ทารกแรกเกิด
 ผู้แต่งร่วม  วันเพ็ญ สุขส่ง
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย = Thai Red Cross Nursing Journal [SERIALS -- ปีที่ 11 ฉบับที่ 1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ทารกแรกเกิด]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาเปรียบเท..
Bib 13399135302

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM