ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  จิต มงคลมะไฟ
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรม การป้องกันภาวะน้ำหนักเกินของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ในอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร= The Effects of Health Promotion Program and Self-help Group on Preventive Overweight Behaviors among Village Health Volunteers in Loei Nok The District, Yasothon Province / จิตร มงคลมะไฟ นพรัตน์ ส่งเสริม เกศรา แสนศิริทวีสุข และวราทิพย์ แก่นการ
 ชื่อวารสาร  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 36, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2561), 157-166
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Other title: The Effects of Health Promotion Program and Self-help Group on Preventive Overweight Behaviors among Village Health Volunteers in Loei Nok The District, Yasothon Province
 ISBN  23510358
 พิมพ์ลักษณ์  2561
 หัวเรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ
 หัวเรื่อง  ภาวะน้ำหนักเกิน
 หัวเรื่อง  อาสาสมัครสาธารณสุข
 ผู้แต่งร่วม  นพรัตน์ ส่งเสริม
 ผู้แต่งร่วม  เกศรา แสนศิริทวีสุข
 ผู้แต่งร่วม  วราทิพย์ แก่นการ
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ = Journal of Nursing and Health Care [SERIALS -- ปีที่ 36 ฉบับที่ 4]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การสร้างเสริมสุขภาพ]
    หัวเรื่อง [ภาวะน้ำหนักเกิน]
    หัวเรื่อง [อาสาสมัครสาธารณสุข]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการส..
Bib 13399135485

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM