เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์. สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน / บรรณาธิการ นันทพร แสนศิริพันธ์ และฉวี เบาทรวง
 ISBN  978-999-01-2294-7
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
 เลขเรียก NLM  WY157 น419 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ง, 372 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  Contents:
-- บทที่ 1 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะตกเลือดในระยะตั้งครรภ์
-- บทที่ 2 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
-- บทที่ 3 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแรกซ้อนทางอายุรกรรม
-- บทที่ 4 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์
-- บทที่ 5 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะครรภ์แฝดน้ำ ภาวะน้ำคร่ำน้อย ภาวะทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์และภาวะอาเจียนรุนแรง
-- บทที่ 6 การพยาบาลสตรีมีครรภ์วัยรุ่น สตรีมีครรภ์สูงวัยสตรีมีครรภ์ไม่พึงประสงค์ สตรีมีครรภ์ที่ใช้สารเสพติดและสตรีมีครรภ์ที่ถูกกระทำรุนแรง
-- บทที่ 7 การพยาบาลสตรีที่มีความผิดปกติของการคลอด
-- บทที่ 8 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินทางสูติศาสตร์
-- บทที่ 9 การพยาบาลสตรีที่ได้รับการช่วยคลอดโดยสูติศาสตร์หัตถการ
-- บทที่ 10 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด-- บทที่ 11 การพยาบาลสตรีที่มีความผิดปกติด้านจิตใจในระยะหลังคลอด-- บทที่ 12 การพยาบาลสตรีที่มีบุตรผิดปกติหรือเสียชีวิต
 หัวเรื่อง  การพยาบาลสูติศาสตร์
 หัวเรื่อง  การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  ทารกแรกเกิด--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  การผดุงครรภ์
 หัวเรื่อง  คลอด
 ผู้แต่งร่วม  นันทพร แสนศิริพันธ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ฉวี เบาทรวงมล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลและการผดุงครรภ์. สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน (10048046).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY157 น419 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10048046
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10048047
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10048048
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 13 มีนาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419 2561 ฉ.4 
  Barcode: 10048049
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 27 ธันวาคม 2562
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419 2561 ฉ.5 
  Barcode: 10048050
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419 2561 ฉ.6 
  Barcode: 10048051
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419 2561 ฉ.7 
  Barcode: 10048052
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419 2561 ฉ.8 
  Barcode: 10048053
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 16 มีนาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419 2561 ฉ.9 
  Barcode: 10048054
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 น419 2561 ฉ.10 
  Barcode: 10048055
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลสูติศาสตร์]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์]
    หัวเรื่อง [การผดุงครรภ์]
    หัวเรื่อง [คลอด]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลและการผ..
Bib 13399136166

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM