เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ทัศนีย์ อรรถารส
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและครอบครัว / โดย ทัศนีย์ อรรถารส ; รายนามผู้นิพนธ์ อิศรางค์ นุชประยูร, ทัศนีย์ อรรถารส, เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์, โรส ภักดีโต และชยนุช ไชยรัตนะ
 ISBN  978-616-46-8664-9
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, 2561
 เลขเรียก NLM  WY159 ท364ก 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  132 หน้า ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 โรคมะเร็งในเด็ก
-- บทที่ 2 ผลกระทบของเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อเด็กและครอบครัว
-- บทที่ 3 การดูแลให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง : แนวคิดสำคัญในการพยาบาลเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและครอบครัว
-- บทที่ 4 การพยาบาลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่มีผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด
-- บทที่ 5 การดูแลด้านโภชนาการและสารน้ำในเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและครอบครัว
-- บทที่ 6 การพยาบาลด้านจิตสังคมในเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและครอบครัว
-- บทที่ 7 การพยาบาลเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
-- บทที่ 8 แผนการพยาบาลเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและครอบครัว
-- บทที่ 9 การพยาบาลเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและครอบครัว :กรณีศึกษา
 หัวเรื่อง  การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  การพยาบาลครอบครัว
 หัวเรื่อง  มะเร็ง
 ผู้แต่งร่วม  ทัศนีย์ อรรถารส, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สภากาชาดไทย. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและครอบครัว (10048078).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY159 ท364ก 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10048078
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY159 ท364ก 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10048079
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY159 ท364ก 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10048080
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY159 ท364ก 2561 ฉ.4 
  Barcode: 10048081
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY159 ท364ก 2561 ฉ.5 
  Barcode: 10048082
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ทัศนีย์ อรรถารส]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลครอบครัว]
    หัวเรื่อง [มะเร็ง]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลโดยให้ค..
Bib 13399136171

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM