เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ดารุณี จงอุดมการณ์
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต = Family health nursing theory and application for families with crisis situations / โดย ดารุณี จงอุดมการณ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Other title: Family health nursing theory and application for families with crisis situations
 ISBN  978-616-38-2545-2
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561
 เลขเรียก NLM  WY200 ด427ก 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3
 ลักษณะทางกายภาพ  306 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 บทนำ : พยาบาลกับการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว
-- บทที่ 2 กรอบแนวคิดทฤษฎีชี้นำการพยาบาลครอบครัวมีสมาชิกในระยะเจ็บป่วย เจ็บปวดรุนแรง ยากลำบาก และวิกฤต
-- บทที่ 3 กระบวนการพยาบาลครอบครัว : การประยุกต์สู่การปฏิบัติการ
-- บทที่ 4 ประเด็นคัดสรรการปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวในระยะวิกฤต
 หัวเรื่อง  การพยาบาลครอบครัว
 หัวเรื่อง  การพยาบาล, ทฤษฎี
 หัวเรื่อง  ทฤษฎีการพยาบาล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลสุขภาพครอบครัว แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต (10048228).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY200 ด427ก 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10048228
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY200 ด427ก 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10048229
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 9 มีนาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY200 ด427ก 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10048230
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY200 ด427ก 2561 ฉ.4 
  Barcode: 10048231
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 14 มีนาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY200 ด427ก 2561 ฉ.5 
  Barcode: 10048232
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY200 ด427ก 2561 ฉ.6 
  Barcode: 10048233
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY200 ด427ก 2561 ฉ.7 
  Barcode: 10048234
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY200 ด427ก 2561 ฉ.8 
  Barcode: 10048235
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY200 ด427ก 2561 ฉ.9 
  Barcode: 10048236
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY200 ด427ก 2561 ฉ.10 
  Barcode: 10048237
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
11. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY200 ด427ก 2561 ฉ.11 
  Barcode: 10048238
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
12. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY200 ด427ก 2561 ฉ.12 
  Barcode: 10048239
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
  1 2 [2]   [แสดง 12/20 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ดารุณี จงอุดมการณ์]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลครอบครัว]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล, ทฤษฎี]
    หัวเรื่อง [ทฤษฎีการพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลสุขภาพค..
Bib 13399136179

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM