ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  กัญญดา ประจุศิลป
 ชื่อเรื่อง 
การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำ / กัญญดา ประจุศิลป
 ISBN  978-616-47-4015-0
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
 เลขเรียก NLM  WY86 ก382ก 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  173 หน้า ; 24 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ การพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0
-- บทที่ 2 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานพยาบาล
-- บทที่ 3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความหลากหลายรุ่นอายุ
-- บทที่ 4 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
-- บทที่ 5 ภาวะผู้นำทางการพยาบาล
 หัวเรื่อง  การพยาบาล
 หัวเรื่อง  การพยาบาล, ทฤษฎี
 หัวเรื่อง  กระบวนการพยาบาล
 หัวเรื่อง  การพยาบาล, การจัดการ
 หัวเรื่อง  ภาวะผู้นำ
 หัวเรื่อง  ทฤษฎีการพยาบาล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
 เชื่อมโยง*  การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำ(10048330).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY86 ก382ก 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10048330
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ก382ก 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10048331
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ก382ก 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10048332
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ก382ก 2561 ฉ.4 
  Barcode: 10048333
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ก382ก 2561 ฉ.5 
  Barcode: 10048334
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ก382ก 2561 ฉ.6 
  Barcode: 10048335
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ก382ก 2561 ฉ.7 
  Barcode: 10048336
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ก382ก 2561 ฉ.8 
  Barcode: 10048337
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ก382ก 2561 ฉ.9 
  Barcode: 10048338
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY86 ก382ก 2561 ฉ.10 
  Barcode: 10048339
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [กัญญดา ประจุศิลป]

    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล, ทฤษฎี]
    หัวเรื่อง [กระบวนการพยาบาล]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล, การจัดการ]
    หัวเรื่อง [ภาวะผู้นำ]
    หัวเรื่อง [ทฤษฎีการพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การจัดการทางการพ..
Bib 13399136186

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM