ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ณรงค์ สุภัทรพันธุ์
 ชื่อเรื่อง 
ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช = The science and art ofpsychiatric interview / ณรงค์ สุภัทรพันธุ์
 ISBN  978-616-47-8668-4
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
 เลขเรียก NLM  WM141 ณ214ศ 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 4
 ลักษณะทางกายภาพ  [12], 312 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 กระบวนการของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช
-- บทที่ 2 การฟัง
-- บทที่ 3 ผู้สัมภาษณ์
-- บทที่ 4 การปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
-- บทที่ 5 การบูรณาการของการสัมภาษณ์
-- บทที่ 6 การเข้าใจบุคคล
-- บทที่ 7 การเข้าใจชีวิต
-- บทที่ 8 การเข้าใจโรค
-- บทที่ 9 การเข้าใจ การซักประวัติ
-- บทที่ 10 การเข้าใจการตรวจสภาพจิต
-- บทที่ 11 การเข้าใจเรื่องการสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคจิต -- บทที่ 12 การปฏิสัมพันธ์ที่มีการเชื่อมโยง -- บทที่ 13 ผู้สัมภาษณ์ที่ลงตัว -- บทที่ 14 การเข้าใจเรื่องจิตบำบัด
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 15 การฝึกอบรมจิตแพทย์ในประเทศไทย
-- บทที่ 16 ประสบการณ์ของการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์
-- บทที่ 17 ประสบการณ์ของการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
-- บทที่ 20 การฝึกอบรมในประเทศไทยภายหลังจบเป็นจิตแพทย์
-- บทที่ 21 ประสบการณ์การศึกษาต่อด้านจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในสหรัฐอเมริกา
-- บทที่ 22 ประสบการณ์การศึกษาต่อด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายในสาธารณรัฐฟินแลนด์
-- บทที่ 23 ประสบการณ์การศึกาษาต่อด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นในสหราชอาณาจักร
-- บทที่ 24 จริยธรรมและนิติจิตเวช
-- บทที่ 25 ชีวิตและการเรียนรู้
 หัวเรื่อง  Interview, Psychological
 หัวเรื่อง  Science
 หัวเรื่อง  ศาสตร์และศิลป์
 หัวเรื่อง  จิตเวชศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 เชื่อมโยง*  ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช (10048512).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WM141 ณ214ศ 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10048512
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM141 ณ214ศ 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10048513
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM141 ณ214ศ 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10048514
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM141 ณ214ศ 2561 ฉ.4 
  Barcode: 10048515
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM141 ณ214ศ 2561 ฉ.5 
  Barcode: 10048516
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
6. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM141 ณ214ศ 2561 ฉ.6 
  Barcode: 10048517
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
7. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM141 ณ214ศ 2561 ฉ.7 
  Barcode: 10048518
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
8. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM141 ณ214ศ 2561 ฉ.8 
  Barcode: 10048519
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
9. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM141 ณ214ศ 2561 ฉ.9 
  Barcode: 10048520
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
10. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM141 ณ214ศ 2561 ฉ.10 
  Barcode: 10048521
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
11. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM141 ณ214ศ 2561 ฉ.11 
  Barcode: 10050150
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
12. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WM141 ณ214ศ 2561 ฉ.12 
  Barcode: 10050151
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
  1 2 [2]   [แสดง 12/20 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ณรงค์ สุภัทรพันธุ์]

    หัวเรื่อง [Interview, Psychological]
    หัวเรื่อง [Science]
    หัวเรื่อง [ศาสตร์และศิลป์]
    หัวเรื่อง [จิตเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ศาสตร์และศิลป์ขอ..
Bib 13399136212

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM