ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ศศิกานต์ กาละ
 ชื่อเรื่อง 
การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: บทบาทพยาบาล : Breastfeeding support: nurses' role / ศศิกานต์ กาละ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  บทบาทพยาบาล
 ISBN  978-616-46-8687-8
 พิมพ์ลักษณ์  สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2561
 เลขเรียก NLM  WY157 ศ287ค 2561
 ลักษณะทางกายภาพ  197 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 ความสำคัญ สถานการณ์และนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
-- บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
-- บทที่ 3 การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : หลักการและแนวปฏิบัติ
-- บทที่ 4 บทบาทพยาบาลในสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดากลุ่มเฉพาะ : หลักฐานเชิงประจักษ์
-- บทที่ 5 ปัญหา / อุปสรรคการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : การพยาบาล
 หัวเรื่อง  น้ำนมมารดา, การเลี้ยงลูก
 หัวเรื่อง  การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  มารดาและทารก
 หัวเรื่อง  การดูแลหลังคลอด
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. คณะพยาบาลศาสตร์
 เชื่อมโยง*  การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ บทบาทพยาบาล (10048534).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY157 ศ287ค 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10048534
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ศ287ค 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10048535
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ศ287ค 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10048536
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ศ287ค 2561 ฉ.4 
  Barcode: 10048537
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 ศ287ค 2561 ฉ.5 
  Barcode: 10048538
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 7 กันยายน 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ศศิกานต์ กาละ]

    หัวเรื่อง [น้ำนมมารดา, การเลี้ยงลูก]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์]
    หัวเรื่อง [มารดาและทารก]
    หัวเรื่อง [การดูแลหลังคลอด]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การสนับสนุนการเล..
Bib 13399136217

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM