เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  เกษแก้ว เสียงเพราะ
 ชื่อเรื่อง 
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ = Health education and health behavior/ เกษแก้ว เสียงเพราะ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Health education and health behavior
 ISBN  978-974-03-3783-6
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
 เลขเรียก NLM  WA590 ก781ส 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  281 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และขอบเขตทางสุขศึกษา
-- บทที่ 2 รูปแบบงานสุขศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
-- บทที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
-- บทที่ 4 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยหลัก 4 self
-- บทที่ 5 กลวิธีสุขภาพเชิงรุกและเทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
-- บทที่ 6 ปัจจัยทางจิตวิทยา : เจตคติ ค่านิยม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
-- บทที่ 7 บทบาทของนักสุขศึกษาในการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 หัวเรื่อง  Health education
 หัวเรื่อง  สุขศึกษา
 เชื่อมโยง*  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ (10048826).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WA590 ก781ส 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10048826
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ก781ส 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10048827
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ก781ส 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10048828
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ก781ส 2561 ฉ.4 
  Barcode: 10048829
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ก781ส 2561 ฉ.5 
  Barcode: 10048830
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
6. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ก781ส 2561 ฉ.6 
  Barcode: 10048831
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
7. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ก781ส 2561 ฉ.7 
  Barcode: 10048832
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
8. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ก781ส 2561 ฉ.8 
  Barcode: 10048833
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
9. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ก781ส 2561 ฉ.9 
  Barcode: 10048834
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
10. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ก781ส 2561 ฉ.10 
  Barcode: 10048835
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
11. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ก781ส 2561 ฉ.11 
  Barcode: 10048836
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
12. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ก781ส 2561 ฉ.12 
  Barcode: 10048837
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
  1 2 [2]   [แสดง 12/15 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Health education]
    หัวเรื่อง [สุขศึกษา]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สุขศึกษาและพฤติก..
Bib 13399136268

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM