ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
การฟื้นฟูผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย Review โดย
สุณิสา สำเร็จดี
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
สุณิสา สำเร็จดี เมื่อ27/เมษายน/2563
สารบัญ
บทที่ 1 ความสำคัญของการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ
บทที่ 2 กระบวนการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยสูงอายุ
บทที่ 3 การออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
บทที่ 4 กลุ่มอาการสูงอายุ : การไม่เคลื่อนไหว
บทที่ 5 กลุ่มอาการสูงอายุ : การเดินไม่มั่นคง
บทที่ 6 การฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม
บทที่ 7 การฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อพร่อง
บทที่ 8 การฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุน
บทที่ 9 การฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีปัญหาเท้า
บทที่ 10 การฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
บทที่11 การฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน
บทที่ 12 การฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อม 
บทที่ 13 การฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก 
บทที่ 14 การฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ
บทที่ 15 การฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคระบบทางเดินหายใจ

หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การฟื้นฟูผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย = Geriatric rehabilitationin common health problems / บรรณาธิการ, วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Geriatric rehabilitation in common health problems
 ISBN  978-616-92-6246-6
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิริราช งานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
 เลขเรียก NLM  WT166 ก495 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  xix, 493 หน้า : ภาพประกอบ ; 31 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 ความสำคัญของการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ
-- บทที่ 2 กระบวนการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยสูงอายุ
-- บทที่ 3 การออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
-- บทที่ 4 กลุ่มอาการสูงอายุ : การไม่เคลื่อนไหว
-- บทที่ 5 กลุ่มอาการสูงอายุ : การเดินไม่มั่นคง
-- บทที่ 6 การฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม
-- บทที่ 7 การฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อพร่อง
-- บทที่ 8 การฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุน
-- บทที่ 9 การฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีปัญหาเท้า
-- บทที่ 10 การฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
-- บทที่11 การฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน -- บทที่ 12 การฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อม -- บทที่ 13 การฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก -- บทที่ 14 การฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ -- บทที่ 15 การฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคระบบทางเดินหายใจ
 หัวเรื่อง  ผู้สูงอายุ
 หัวเรื่อง  ผู้สูงอายุ--สุขภาพและอนามัย
 หัวเรื่อง  การฟื้นฟูสมรรถภาพ
 ผู้แต่งร่วม  วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 เชื่อมโยง*  การฟื้นฟูผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย (10048944).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WT166 ก495 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10048944
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WT166 ก495 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10048945
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WT166 ก495 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10048946
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WT166 ก495 2561 ฉ.4 
  Barcode: 10048947
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WT166 ก495 2561 ฉ.5 
  Barcode: 10048948
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
6. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WT166 ก495 2561 ฉ.6 
  Barcode: 10050074
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
7. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WT166 ก495 2561 ฉ.7 
  Barcode: 10050075
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
8. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WT166 ก495 2561 ฉ.8 
  Barcode: 10050076
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
9. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WT166 ก495 2561 ฉ.9 
  Barcode: 10050077
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
10. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WT166 ก495 2561 ฉ.10 
  Barcode: 10050078
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้สูงอายุ]
    หัวเรื่อง [ผู้สูงอายุ สุขภาพและอนามัย]
    หัวเรื่อง [การฟื้นฟูสมรรถภาพ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การฟื้นฟูผู้สูงอ..
Bib 13399136290

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM