เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
อนามัยครอบครัว = Family health / บรรณาธิการ, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Family health
 ISBN  978-616-42-3576-2
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, 2559
 เลขเรียก NLM  WA308 อ176 2559
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ง, 422 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: ส่วนที่ 1 บทนำและความรู้เบื้องต้นในงานอนามัยครอบครัว
-- ส่วนที่ 2สุขภาพครอบครัวตามช่วงวัย
-- บทที่ 3 บทส่งท้ายงานอนามัยครอบครัว
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 บทนำ
-- บทที่ 2 ผลของการเปลี่ยนแปลงของประชากร เศรษฐกิจสังคมต่อสุขภาพครอบครัว
-- บทที่ 3 ตัวชี้วัดในงานอนามัยครอบครัว
-- บทที่ 4 ชีวิตครอบครัวศึกษา
-- บทที่ 5 สุขภาพขณะตั้งครรภ์และการคลอด
-- บทที่ 6 สุขภาพทารกในครรภ์
-- บทที่ 7 สุขภาพเด็กแรกเกิดและทารก
-- บทที่ 8 สุขภาพเด็กปฐมภูมิ
-- บทที่ 9 สุขภาพเด็กวัยเรียน
-- บทที่ 10 สุขภาพวัยรุ่น
-- บทที่ 11 สุขภาพวัยทำงาน -- บทที่ 12 สุขภาพวัยสูงอายุ -- บทที่ 13 การอบรมเลี้ยงดูเด็ก -- บทที่ 14 การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด -- บทที่ 15 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 หัวเรื่อง  First aid in illness and injury
 หัวเรื่อง  Family--Health and hygiene
 หัวเรื่อง  ปฐมพยาบาล
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมอนามัย
 หัวเรื่อง  สุขภาพ
 หัวเรื่อง  อนามัยครอบครัว
 ผู้แต่งร่วม  โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ศุภชัย ปิติกุลตัง, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  สุธรรม นันทมงคลชัย, บรรณาธิการ
 เชื่อมโยง*  อนามัยครอบครัว (10049001).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WA308 อ176 2559 ฉ.1 
  Barcode: 10049001
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA308 อ176 2559 ฉ.2 
  Barcode: 10049002
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 2/2 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Family Health and hygiene]
    หัวเรื่อง [ปฐมพยาบาล]
    หัวเรื่อง [พฤติกรรมอนามัย]
    หัวเรื่อง [สุขภาพ]
    หัวเรื่อง [อนามัยครอบครัว]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: อนามัยครอบครัว ..
Bib 13399136295

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM