เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ตำราการวิจัยทางคลินิก = Textbook of clinical research / บรรณาธิการ: พรรณี ปิติสุทธิธรรม, ชยันต์ พิเชียรสุนทร
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Textbook of clinical research
 ISBN  978-616-44-3190-4
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
 เลขเรียก NLM  W20.5 ต367 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 4 ; ฉบับปรับปรุงใหม่
 ลักษณะทางกายภาพ  (10), 660 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: การทดสอบทางคลินิกและสุขภาพ
-- จริยธรรมในการวิจัยทางคลินิก
--แนวทางการวิจัยทางคลินิกที่ดี
-- การเขียนโครงร่างการวิจัยทางคลินิก
--รูปแบบการวิจัยทางคลินิก
-- ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางคลินิก
--การสุ่มตัวอย่างและการปกปิด
-- พื้นฐานสถิติที่ใช้ในการวิจัยทางคลินิก
--การขอความยินยอม
-- การจัดทำเอกสารและวิธีดำเนินการมาตรฐานงานวิจัย
-- การเก็บรวบรวมข้อมูล -- การรายงานความปลอดภัย --การดูแลจัดการตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ --การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย --การประเมินผลการทดสอบวินิจฉัยโรค -- การวิจัยวัคซีนทางคลินิก --การบริหารจัดการข้อมูลในงานวิจัยทางคลินิก --กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบผลการวิจัย --การกำกับดูแลการวิจัยทางคลินิก -- การตรวจสอบการวิจัยทางคลินิก --การเตรียมรองรับการตรวจตราการวิจัย
 หัวเรื่อง  Medicine--Reseach--Methodology
 หัวเรื่อง  การแพทย์--วิจัย--วิธีวิทยา
 หัวเรื่อง  วิจัย--วิธีวิทยา
 ผู้แต่งร่วม  พรรณี ปิติสุทธิธรรม, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ชยันต์ พิเชียรสุนทร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน. ศูนย์วัคซีน
 เชื่อมโยง*  ตำราการวิจัยทางคลินิก (10049035).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
W20.5 ต367 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10049035
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
W20.5 ต367 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10049036
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 2/2 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ตำราการวิจัยทางค..
Bib 13399136302

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM