เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สุธรรม นันทมงคลชัย
 ชื่อเรื่อง 
วิจัยอนามัยครอบครัว = Research in family health / สุธรรมนันทมงคลชัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Research in family health
 ISBN  978-616-45-5543-3
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
 เลขเรียก NLM  WA20.5 ส783ว 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ญ, 246 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยอนามัยครอบครัว
-- บทที่ 2 แนวคิดในการเลือกปัญหาและการตั้งสมมติฐาน
-- บทที่ 3 การทบทวนเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
-- บทที่ 4 การออกแบบการวิจัย
-- บทที่ 5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
-- บทที่ 6 การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือในการวิจัย
-- บทที่ 7 การวิจัยเชิงคุณภาพ
-- บทที่ 8 การเตรียมข้อมูลและการประมวลผล
-- บทที่ 9 การเขียนรายงานวิจัย
-- บทที่ 10 การเขียนอภิปรายผล ข้อสรุป และข้อเสนอแนะการวิจัย
-- บทที่ 11 การประเมินงานวิจัย -- บทที่ 12 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 หัวเรื่อง  Family health and hygiene--research
 หัวเรื่อง  Family health--research
 หัวเรื่อง  วิจัย
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมสุขภาพ--วิจัย
 หัวเรื่อง  อนามัยครอบครัว--วิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 เชื่อมโยง*  วิจัยอนามัยครอบครัว (10079037).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WA20.5 ส783ว 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10049037
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สุธรรม นันทมงคลชัย]

    หัวเรื่อง [วิจัย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: วิจัยอนามัยครอบค..
Bib 13399136303

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM