ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สุธรรม นันทมงคลชัย
 ชื่อเรื่อง 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : หลักการและแนวปฏิบัติในการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ / สุธรรม นันทมงคลชัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  หลักการและแนวปฏิบัติในการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์
 ISBN  978-616-45-5821-2
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์, 2561
 เลขเรียก NLM  W20.55.H9 ส783จ 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  96 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
-- บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
-- บทที่ 3 แนวทาง ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
-- บทที่ 4 แนวทางการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
-- บทที่ 5 การประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
-- บทที่ 6 การเตรียมตัวของนักวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 หัวเรื่อง  วิจัย--แง่ศีลธรรมจรรยา
 หัวเรื่อง  วิจัย--จรรยาบรรณ
 หัวเรื่อง  การทดลองในมนุษย์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 เชื่อมโยง*  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักการและแนวปฏิบัติในการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ (10049038).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
W20.55.H9 ส783จ 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10049038
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
W20.55.H9 ส783จ 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10049039
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
W20.55.H9 ส783จ 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10049040
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
W20.55.H9 ส783จ 2561 ฉ.4 
  Barcode: 10049041
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
W20.55.H9 ส783จ 2561 ฉ.5 
  Barcode: 10049042
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สุธรรม นันทมงคลชัย]

    หัวเรื่อง [การทดลองในมนุษย์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: จริยธรรมการวิจัย..
Bib 13399136304

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM