ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ปัทมา สุพรรณกุล
 ชื่อเรื่อง 
สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข / ปัทมา สุพรรณกุล
 ISBN  978-616-42-6097-9
 พิมพ์ลักษณ์  พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
 เลขเรียก NLM  WA20.5 ป533ส 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  238 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
-- บทที่ 2 สถิติเชิงพรรณนา
-- บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม SPSS
-- บทที่ 4 สมมติฐาน และการทดสอบสมมติฐาน
-- บทที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงคุณภาพ
-- บทที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ
-- บทที่ 7 การเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยประชากร
-- บทที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
-- บทที่ 9 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
-- บทที่ 10 การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเชิงเส้น
 หัวเรื่อง  คณิตศาสตร์สถิติ
 หัวเรื่อง  สถิติวิเคราะห์
 หัวเรื่อง  สถิติศาสตร์
 หัวเรื่อง  สาธารณสุข--วิจัย
 เชื่อมโยง*  สถิติประยุกต์ สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข(10049050).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WA20.5 ป533ส 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10049050
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA20.5 ป533ส 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10049051
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 2/2 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ปัทมา สุพรรณกุล]

    หัวเรื่อง [คณิตศาสตร์สถิติ]
    หัวเรื่อง [สถิติวิเคราะห์]
    หัวเรื่อง [สถิติศาสตร์]
    หัวเรื่อง [สาธารณสุข วิจัย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สถิติประยุกต์สำห..
Bib 13399136307

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM