เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
 ชื่อเรื่อง 
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสาธารณสุข : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร = Research Methods in Public Health : Case Studies on Relationship among Variables / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ และ พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Research Methods in Public Health : Case Studies on Relationship among Variables
 ISBN  978-616-45-5102-2
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2560
 เลขเรียก NLM  WA20.5 บ471ร 2560
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  345 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: หน่วย 1 บทนำ : การวิจัยทางการสาธารณสุข
-- หน่วย 2 บทนำ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
-- หน่วย 3 การออกแบบการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์
-- หน่วย 4 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
-- หน่วย 5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
-- หน่วย 6 การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
-- หน่วย 7 การศึกษาความสัมพันธ์ด้วยไคสแควร์
-- หน่วย 8 การศึกษาความสัมพันธ์ด้วยสหสัมพันธ์
-- หน่วย 9 การศึกษาความสัมพันธ์และการทำนายด้วยการถดถอย
-- หน่วย 10 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
-- หน่วย 11 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก-- หน่วย 12 กรณีตัวอย่างการศึกษา
 หัวเรื่อง  สาธารณสุข --วิจัย
 หัวเรื่อง  การสาธารณสุขศาสตร์
 หัวเรื่อง  ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
 หัวเรื่อง  ข้อมูลและการวัดข้อมูล
 หัวเรื่อง  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
 หัวเรื่อง  สถิติ
 ผู้แต่งร่วม  พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข.
 เชื่อมโยง*  ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสาธารณสุข กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (10049035).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WA20.5 บ471ร 2560 ฉ.1 
  Barcode: 10049073
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA20.5 บ471ร 2560 ฉ.2 
  Barcode: 10049074
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 2/2 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์]

    หัวเรื่อง [สถิติ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ระเบียบวิธีการวิ..
Bib 13399136310

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM