เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
 ชื่อเรื่อง 
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน / เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  กฎหมายมหาชน
 ISBN  978-616-26-9699-2
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
 เลขเรียก LC  K3150 ก767ห 2561
 เลขหมู่  K3150 ก767ห 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม
 ลักษณะทางกายภาพ  565 หน้า ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
-- บทที่ 2 ทฤษฎีและแนวความคิดของกฎหมายมหาชนที่สำคัญ
-- บทที่ 3 รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
-- บทที่ 4 กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ
-- บทที่ 5 กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร
-- บทที่ 6 สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ
-- บทที่ 7 แนวคำพิพากษากับการตีความกฎหมายโดยศาล
-- บทที่ 8 การตีความโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ศาล
-- บทที่ 9 กฎหมายจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
-- บทที่ 10 ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ
-- บทที่ 11 หลักทั่วไปของกฎหมาย-- ปัจฉิมบท หลักความชอบด้วยกฎหมาย
 หัวเรื่อง  Public law
 หัวเรื่อง  กฎหมายมหาชน--ตำรา
 เชื่อมโยง*  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน (10049116).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3150 ก767ห 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10049116
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3150 ก767ห 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10049117
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 2/2 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หลักพื้นฐานกฎหมา..
Bib 13399136322

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM