เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ศิริอร สินธุ
 ชื่อเรื่อง 
ระบบสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง = Health system for caring patients with chronic illness / ศิริอร สินธุ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Health system for caring patients with chronic illness
 ISBN  978-616-44-3209-3
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
 เลขเรียก NLM  WT500 ศ499ก 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฉ, 339 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 การเปลี่ยนผ่านเชิงวิทยาการระบาดเพื่อการจัดการโรคเรื้อรัง: สถานการณ์ในประเทศไทย
-- บทที่ 2 วิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองกับการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
-- บทที่ 3 นโยบายภาครัฐเพื่อการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
-- บทที่ 4 แนวคิดและการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
-- บทที่ 5 การจัดการทรัพยากรบุคคล : จำนวนและสมรรถนะของทีมสุขภาพ
-- บทที่ 6 สารสนเทศเพื่อการจัดระบบการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
-- บทที่ 7 การจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยภาคประชาชนและภาคเอกชน
-- บทที่ 8 การพัฒนานวัตกรรมการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : บทเรียนต่างประเทศ
-- บทที่ 9 ความรู้และทิศทางการพัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : บริบทประเทศไทย
 หัวเรื่อง  ระบบสุขภาพ
 หัวเรื่อง  โรคเรื้อรัง
 หัวเรื่อง  โรคเรื้อรัง--การดูแล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
 เชื่อมโยง*  ระบบสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (10049121).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WT500 ศ499ก 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10049121
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WT500 ศ499ก 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10049122
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WT500 ศ499ก 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10049123
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
   [แสดง 3/3 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ศิริอร สินธุ]

    หัวเรื่อง [ระบบสุขภาพ]
    หัวเรื่อง [โรคเรื้อรัง]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ระบบสุขภาพเพื่อก..
Bib 13399136324

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM