ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
เวชปฏิบัติครอบครัว : ฉบับปรับปรุง = Family practice / ชวินทร์ เลิศศรีมงคล, วิชุดา จิรพรเจริญ, บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Family practice
 ISBN  978-616-44-0577-6
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
 เลขเรียก NLM  WA590 ว525ช 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  xiii, 225 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 แนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
-- บทที่ 2 สุขภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ
-- บทที่ 3 การบริการสุขภาพปฐมภูมิ
-- บทที่ 4 มิติของการดูแลรักษา
-- บทที่ 5 หลักการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษา
-- บทที่ 6 การสื่อสารโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
-- บทที่ 7 อิทธิพลของครอบครัวต่อการเจ็บป่วยและการดูแลผู้ป่วย
-- บทที่ 8 ทำไม อย่างไร อะไร คือ palliative care
-- บทที่ 9 การบริการปฐมภูมิโดยมุ่งเน้นชุมชน
-- บทที่ 10 การคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชาชีพแพทย์
-- บทที่ 11 ระบบสุขภาพอำเภอ -- บทที่ 12 การสัมภาษณ์เพื่อปลูกเร้าแรงจูงใจในเวชปฏิบัติ -- บทที่ 13 การสัมภาษณ์เพื่อปลูกเร้าแรงจูงใจในเวชปฏิบัติ 2
 หัวเรื่อง  Health promotion
 หัวเรื่อง  Family nursing
 หัวเรื่อง  Family Practice
 หัวเรื่อง  การส่งเสริมสุขภาพ
 หัวเรื่อง  การพยาบาลครอบครัว
 หัวเรื่อง  การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 ผู้แต่งร่วม  ชวินทร์ เลิศศรีมงคล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  วิชุดา จิรพรเจริญ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
 เชื่อมโยง*  เวชปฏิบัติครอบครัว ฉบับปรับปรุง (10049124).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WA590 ว525ช 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10049124
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ว525ช 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10049125
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ว525ช 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10049126
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ว525ช 2561 ฉ.4 
  Barcode: 10049127
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ว525ช 2561 ฉ.5 
  Barcode: 10049128
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
6. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ว525ช 2561 ฉ.6 
  Barcode: 10049129
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
7. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ว525ช 2561 ฉ.7 
  Barcode: 10049130
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
8. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ว525ช 2561 ฉ.8 
  Barcode: 10049131
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
9. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ว525ช 2561 ฉ.9 
  Barcode: 10049132
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
10. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA590 ว525ช 2561 ฉ.10 
  Barcode: 10049133
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Health promotion]
    หัวเรื่อง [Family nursing]
    หัวเรื่อง [Family Practice]
    หัวเรื่อง [การส่งเสริมสุขภาพ]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลครอบครัว]
    หัวเรื่อง [การประกอบวิชาชีพเวชกรรม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เวชปฏิบัติครอบคร..
Bib 13399136325

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM