เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
บทบาทครูในการส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถแข่งขันได้ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และสมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ บรรณาธิการ
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2561
 เลขเรียก LC  LB1060 บ126 2561
 เลขหมู่  LB1060 บ126 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  85 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  Contents: บทบาทครูในการพัฒนาเยาวชนไทยให้สามารถแข่งขันได้ในศตวรรษที่ 21
-- รู้จักผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
-- บทบาทพื้นฐานของครูในการส่งเสริมการแข่งขัน
-- เงื่อนไขของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
-- มุ่งสู่สังคมก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่
-- การจัดการเรียนการสอนแบบไม่สอน
-- ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 : ข้อเสนอต่อสังคมไทยและสังคมอาเซียน
-- การพัฒนาครูต้นแบบ 4.0
 หัวเรื่อง  การเรียน
 หัวเรื่อง  การเรียนรู้
 หัวเรื่อง  ครู
 ผู้แต่งร่วม  ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. วิทยาลัยครุศาสตร์
 เชื่อมโยง*  บทบาทครูในการส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถแข่งขันได้ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21(10049134).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
LB1060 บ126 2561 ฉ.1 
  Barcode: 10049134
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
LB1060 บ126 2561 ฉ.2 
  Barcode: 10049135
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
LB1060 บ126 2561 ฉ.3 
  Barcode: 10049136
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 3/3 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การเรียน]
    หัวเรื่อง [การเรียนรู้]
    หัวเรื่อง [ครู]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: บทบาทครูในการส่ง..
Bib 13399136326

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM