เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
 ชื่อเรื่อง 
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสู่การปฏิบัติ = Contemplative education concept to practice / เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Contemplative education concept to practice
 ISBN  978-616-39-4455-9
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562
 เลขเรียก LC  LB1060 ม737น 2562
 เลขหมู่  LB1060 ม737น 2562
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  129 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: ตอนที่ 1 แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
--บทที่ 1 ความหมายของจิตตปัญญาศึกษา
--บทที่ 2 ความเป็นมา แนวคิดและความสำคัญของจิตตปัญญาศึกษา
--บทที่ 3 เป้าหมายพื้นฐานของการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
--ตอนที่ 2 แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสู่การปฏิบัติ
--บทที่ 4 การออกแบบและการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
--บทที่ 5 การประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในการจัดการเรียนการสอน : ผลด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัยและด้านทักษะพิสัย
--บทที่ 6 บทส่งท้าย : การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
 หัวเรื่อง  Learning
 หัวเรื่อง  Education
 หัวเรื่อง  การเรียนรู้
 หัวเรื่อง  การศึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์
 เชื่อมโยง*  แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสู่การปฏิบัติ (10049137).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
LB1060 ม737น 2562 ฉ.1 
  Barcode: 10049137
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
LB1060 ม737น 2562 ฉ.2 
  Barcode: 10049138
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
LB1060 ม737น 2562 ฉ.3 
  Barcode: 10049139
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
   [แสดง 3/3 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Learning]
    หัวเรื่อง [Education]
    หัวเรื่อง [การเรียนรู้]
    หัวเรื่อง [การศึกษา]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: แนวคิดจิตตปัญญาศ..
Bib 13399136327

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. ULIBM