ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ Review โดย
สุณิสา สำเร็จดี
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
สุณิสา สำเร็จดี เมื่อ29/เมษายน/2563
สารบัญ
1. โหมโรม
-- 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ลักษณะสำคัญและการนำไปใช้
-- 3. กระบวนทัศน์การวิจัย
-- 4. การออกแบบการวิจัย
-- 5. การวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณนา
-- 6. การวิจัยแบบปรากฎการณ์วิทยา
-- 7. การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
-- 8. การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ
-- 9. การอภิปรายกลุ่ม
-- 10. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
-- 11. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
-- 12. ซอฟต์แวร์ ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
-- 13. การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ
-- 14. จริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ

หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ชาย โพธิสิตา
 ชื่อเรื่อง 
ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ : คู่มือนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์ / ชาย โพธิสิตา
 ISBN  978-616-47-8926-5
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562
 เลขเรียก LC  H62 ช523ศ 2562
 เลขหมู่  H62 ช523ศ 2562
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 8 ปรับปรุงใหม่ เพิ่มเนื้อหา
 ลักษณะทางกายภาพ  374 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: 1. โหมโรม
-- 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ลักษณะสำคัญและการนำไปใช้
-- 3. กระบวนทัศน์การวิจัย
-- 4. การออกแบบการวิจัย
-- 5. การวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณนา
-- 6. การวิจัยแบบปรากฎการณ์วิทยา
-- 7. การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
-- 8. การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ
-- 9. การอภิปรายกลุ่ม
-- 10. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
-- 11. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ -- 12. ซอฟต์แวร์ ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ -- 13. การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ-- 14. จริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ
 หัวเรื่อง  Research
 หัวเรื่อง  Social sciences--Research
 หัวเรื่อง  Social sciences--Methodology
 หัวเรื่อง  Social research
 หัวเรื่อง  Social--Research--Methodology--Handbooks,manuals,etc.
 หัวเรื่อง  สังคมศาสตร์--วิจัย
 หัวเรื่อง  วิจัย
 หัวเรื่อง  วิจัยเชิงคุณภาพ
 หัวเรื่อง  สังคมศาสตร์--วิธีวิทยา
 หัวเรื่อง  การวิจัยทางสังคมศาสตร์
 เชื่อมโยง*  ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ คู่มือนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์ (10049150).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
H62 ช523ศ 2562 ฉ.1 
  Barcode: 10049150
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
H62 ช523ศ 2562 ฉ.2 
  Barcode: 10049151
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 25 กรกฎาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
H62 ช523ศ 2562 ฉ.3 
  Barcode: 10050193
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
H62 ช523ศ 2562 ฉ.4 
  Barcode: 10050194
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
H62 ช523ศ 2562 ฉ.5 
  Barcode: 10050195
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ชาย โพธิสิตา]

    หัวเรื่อง [Research]
    หัวเรื่อง [สังคมศาสตร์ วิจัย]
    หัวเรื่อง [วิจัย]
    หัวเรื่อง [วิจัยเชิงคุณภาพ]
    หัวเรื่อง [สังคมศาสตร์ วิธีวิทยา]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ศาสตร์และศิลป์กา..
Bib 13399136330

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM